Skip to Content

آرشیو دسته بندی ها:مقالات

نکاتی بسیار مهم که کارفرمایان باید در نظر بگیرند

۱- مهم ترین مسئله در ابتدای کار، بحث طراحی چاله آسانسور در نقشه ساختمان با توجه به نیاز کارفرمایان محترم از کاربری و ترافیک ساختمان می باشد. لازم است با توجه به نوع و ابعاد درب ورودی مورد نیاز، بدانیم چه عرضی برای چاله آسانسور ما مورد نیاز است.

ادامه مطلب

استانداردهای آسانسور

از انواع آسانسورهایی است که در ساختمان‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرند آسانسورهای کششی و آسانسورهای هیدورلیک هستند. از این آسانسورها برای حمل مسافر، صندلی چرخدار، برانکارد، تخت بیمارستانی، خودرو، بار و … استفاده می‌شود. در این مبحث سعی کرده ایم به صورت خلاصه استانداردهای مربوط به آسانسور های کششی، نحوه طراحی و مقررات استفاده از آن را ذکر کنیم.
استانداردهای آسانسور کششی:

استاندارد چاه آسانسور:
۵ – ۲: پوشش‌ چاه‌:
۵ – ۲ – ۱ : چاه آسانسور باید بدون هیچ روزنه ایی در سقف، کف و یا بدنه باشد. در یک چاه تنها مجاز است موارد زیر باز باشند:
محل‌ نصب‌ درب های طبقات‌
دریچه‌ های‌ خروج‌ گاز و دود در هنگام‌ آتش‌ سوزی‌
محل‌ نصب‌ درب های‌ بازرسی‌ و اضطراری‌ چاه‌ و دریچه‌ های‌ بازدید
دریچه‌ های‌ تهویه‌
سوراخهای‌ باز دائمی‌ بین‌ چاه‌ و موتور خانه‌ یا اطاقهای‌ فلکه‌
حداقل‌ ارتفاع‌ دیوارهای‌ قابل‌ دسترس‌ افراد بجز سطوح‌ ورودی‌ ۲.۵ متر باشد
برای‌ دیواره‌های‌ سطوح‌ ورودی‌ چاه‌ در ارتفاع‌ بالاتر از ۲.۵ متری‌ تراز طبقه‌ ،میتوان‌ بجای‌ دیوار کامل‌ از دیوارهای‌ مشبک‌ که‌ ابعاد
درهای‌ بازرسی‌ و درهای‌ اضطراری‌ و دریچه‌ های‌ بازدید
سوراخهای‌ آن‌ نباید (بطور افقی‌ یا عمودی‌ ) از ۷۵ میلیمتر بیشتر باشد، استفاده‌ نمود
درهای‌ بازرسی‌ باید دارای‌ حداقل‌ ارتفاع‌ ۱.۴ متر و حداقل‌ پهنای‌ ۰.۶ متر باشند

سازه چاه‌ آسانسور ، باید بتواند نیروهایی که‌ بطور معمول‌ بدان‌ وارد می شوند را بدون هیچ مشکلی تحمل نماید. نظیر نیروی‌ وارده‌ از سیستم‌ محرکه‌ ، نیرویی‌ که‌ توسط‌ ریلهای‌ راهنما در هنگام‌ عمل‌ سیستم‌ ترمز ایمنی‌ بدان‌ وارد می‌ گردد، نیرویی‌ که‌ بدلیل‌ توزیع‌ غیریکنواخت‌ بار در کف‌ کابین‌ آسانسور بوجود می‌ آید ، نیرویی‌ که‌ در اثر عملکرد ضربه‌ گیرها و همچنین‌ عملکرد فلکه ضدپیچش‌ و انحراف‌ طناب‌ و یا زنجیر جبرانی‌ ‌ واقع‌ در ته‌ چاهک‌ تولید میشوند.

استاندارد مربوط به دیواره‌ ها ،کف‌ و سقف‌ چاه‌:
۱- موادی باشند که باعث گرد و غبار نباشند و همچنین از مواد نسوز و با دوامی‌ ساخته‌ شوند.
۲- دارای‌ پایداری‌ مکانیکی‌ کافی‌ باشند .
در آسانسورهای‌ با کابین‌ بدون‌ درب‌ ،دیوار سمت‌ ورودیهای‌ کابین‌ باید دارای‌ مقاومت‌ مکانیکی‌ کافی‌ باشند بطوریکه‌ وقتی‌ نیرویی‌ معادل‌ ۳۰۰ نیوتون‌ در ۵ سانتیمترمربع‌ بطور قائم‌ در هر نقطه‌ اعمال‌ شود :
۱- بدون‌ ایجاد تغییر شکلی‌ دائمی‌ مقاومت‌ کنند.
۲- تغییر شکل‌ ارتجاعی‌ بیش‌ از ۱۰ میلی متر بوجود نیاید

استاندارد چاهک‌ آسانسور
۵ – ۷ – ۳ – ۱ : کف چاهک (که پایین تر از چاه قرار دارد) باید‌ صاف‌ و تقریبأ تراز باشد ، به‌ استثناء نقاطی‌ که‌ ضربه‌گیرها و پایه ‌ریلها و وسایل‌ مکش‌ آب‌ نصب‌ شده‌اند.
استاندارد موتورخانه‌ آسانسور و محل‌ قرار گرفتن‌ فلکه‌ ها
۶ – ۱ – ۱ : سیستم‌ محرکه‌ ، تجهیزات‌ همراه‌ آن‌ و قرقره‌ها باید در اتاقی با دیوارهای محکم و با سقف و درب باشند و فقط‌ باید توسط‌ افراد آموزش‌ دیده‌ و مجاز قابل‌ دسترس‌ باشد ( تعمیرکار – بازرس‌ – امدادگ)
۶ – ۱ – ۲ – ۱ – ۱ : فلکه هرزگرد به شرطی که در راستای‌ قطعات‌ روی‌ سقف‌ کابین‌ قرار نگیرند می تواند در فضای‌ بالای‌ چاه‌ (در زیر سقف‌ ) نصب‌ شود.
۶ – ۱ – ۲ – ۱ – ۲ : نصب‌ فلکه‌ رانش‌ در چاه‌ مجاز میباشد ، بشرطی‌ که‌ :
آزمایش‌ ها و امور مربوط‌ به‌ نگهداری‌ بتوانند از موتورخانه‌ انجام‌ شوند
مجاری‌ مابین‌ موتورخانه‌ و چاه‌ تا حدامکان‌ کوچک‌ باشند
۶ – ۱ – ۲ – ۱ – ۳ : نصب‌ کنترل‌ کننده‌مکانیکی‌ سرعت‌ بالادر چاه‌ ،در صورتی‌ که‌ آزمایشها و امور مربوط‌ به‌ نگهداری‌ از بیرون‌ چاه‌ انجام‌ شوند، مجاز میباشد.

استاندارد درب ها و دریچه‌ های موتورخانه آسانسور
۶ – ۳ – ۳ – ۱ : درهای‌ ورودی‌ باید حداقل‌ ۰.۶ متر عرض‌ و ۱.۸ متر ارتفاع‌ داشته‌ باشند (ملی‌.پ‌)، و به‌ طرف‌ داخل‌ باز نشوند .
۶ – ۳ – ۳ – ۲ : دریچه‌ ورودی‌ برای‌ عبور افراد مسئول‌ باید دارای‌ بازشو مفیدی‌ به‌ به‌ ابعاد حداقل‌ m 0.80 × m 0.8 بوده‌ و مجهز به‌ مکانیزم‌ متعادل‌ کننده‌ باشند (برای‌ سهولت‌ در باز کردن‌ دریچه‌ دارای‌ نیروی‌ متعادل‌ ساز باشند ). در تمام‌ دریچه‌های‌ دسترسی‌ باید در هر قسمت‌ از سطح‌ در ، در مقابل‌ نیروی‌ عمودی‌ N 2000 بدون‌ ایجاد تغییر شکل‌ دائمی‌، مقاوم‌ باشد. دریچه‌ها نباید به‌ سمت‌ پایین‌ باز شوند مگر آنکه‌ به‌ نردبانهای‌ جمع‌ شدنی‌ متصل‌ باشند .در صورت‌ استفاده‌ از لولا، باید از نوعی‌ باشد که‌ نتواند از هم‌ جدا شوند . بایدپیش‌ بینی‌ های‌ لازم‌ برای‌ جلوگیری‌ از سقوط‌ اشخاص‌ و یا اشیاء(مانند نرده‌ گذاری‌ ) برای‌ زمانی‌ که‌ دریچه‌ باز است‌ ، صورت‌ گیرد .
۶ – ۳ – ۳ – ۳ : درها و دریچه‌ها باید مجهز به‌ قفلهایی‌ باشند که‌ دارای‌ یک‌ کلید بوده‌ و بدون‌ کلید از درون‌ موتورخانه‌ باز شوند. قفل‌ دریچه‌ هایی‌ که‌ برای‌ دسترسی‌ به‌ وسائل‌ هستند ، ممکن‌ است‌ از داخل‌ قفل‌ شوند.
۶ – ۳ – ۴ : ابعاد سوراخها در سایرمحلهای‌ باز سقف‌ و کف‌ اطاق‌ باید به‌ حداقل‌ ممکن‌ کاهش‌ یابد. بمنظور ازبین‌ بردن‌ خطر سقوط‌ اشیاء از محلهای‌ باز بالای‌ چاه‌ و آنهاییکه‌ برای‌ عبور کابلها میباشند، بکاربردن‌ لبه‌هایی‌ که‌ حداقل‌ برآمدگی‌ (بلندی‌شان‌) از کف‌ تمام‌ شده‌ سقف‌ ۵۰ میلیمتر باشد الزامی‌ است‌ .

استاندارد ورودی‌ کابین‌ آسانسور
۸ – ۵ – ۱ : ورودی‌ های‌ کابین‌ باید مجهز به‌ درب‌ باشد .
۸ – ۵ – ۲: اگرچه‌ وجود درب‌ در تمام‌ موارد توصیه‌ میشود، ولی‌ نصب‌ نکردن‌ درب‌ در مورد آسانسورهای‌ حمل‌ کالا که‌ ‌ کابین‌ آنها دارای‌
یک‌ یا دو ورودی‌ روبروی‌ هم‌ هستند مجاز میباشد . به‌ شرط‌ آنکه‌ علاوه‌ بر مقررات‌ ۸-۲-۱ شرایط‌ زیر بطور همزمان‌ برقرار باشد :
آسانسور فقط‌ توسط‌ اشخاص‌ مجاز و آموزش‌ دیده‌ استفاده‌ شود
سرعت‌ اسمی‌ از m/s 0.63 تجاوز نکند
عمق‌ کابین‌ تا آستانه‌ بدون‌ درب‌ بیش‌ از m 1.5 باشد
تعداد مسافران‌ طبق‌ بند ۸-۲-۴ محاسبه‌ می‌ شود . علاوه‌ بر آن‌ در کابینهای‌ بدون‌ درب‌ می‌ بایست‌ در قسمت‌ ورودی‌ سطحی‌ به‌ عمق‌ ۰.۱ متر و عرضی‌ برابر عرض‌ ورودی‌ کابین‌ به‌ سطح‌ مفید کابین‌ اضافه‌ شود
شستی‌ ها و یا کلیدهای‌ کنترل‌ کابین‌ برای‌ توقف‌ و زنگ‌ خطر حداقل‌ در فاصله‌ ۰.۴ متری‌ از ورودی‌ کابین‌ قرار گیرند

استاندارد وزنه‌ تعادل‌ آسانسور
۸ – ۱۸ – ۱: اگر وزنه‌ تعادل‌ از وزنه‌های‌ پر کننده‌ مجزا تشکیل‌ شده‌ باشد ، باید برای‌ جلوگیری‌ از جابجایی‌ آنها باید یک‌ چهارچوب‌ یاشبکه‌ از وزنه‌ ها حفاظت‌ کند
در صورتیکه‌ فلزی‌ باشند و سرعت‌ اسمی‌ آسانسور از ۱ m/s تجاوز ننماید با نصب‌ دست‌ کم‌ دو میله‌ مهار کننده‌ ، وزنه‌ ها را باید حفظ‌ و ایمن‌ نمود
۸ – ۱۸ – ۲ : در صورتیکه‌ قرقره‌ هایی‌ به‌ وزنه‌ تعادل‌ نصب‌ شده‌ باشند باید به‌ وسایلی‌ مجهز باشند تا از بروز موارد زیر جلوگیری‌ شود .
خارج‌ شدن‌ طنابهای‌ آویز از شیارهای‌ فلکه‌ بدلیل‌ شل‌ شدن‌
ورود اشیاء بین‌ طناب‌ و شیارهای‌ فلکه‌ این‌ وسایل‌ باید بگونه‌ ای‌ ساخته‌ شوند تا مانعی‌ برای‌ بازرسی‌ ویا تعمیر فلکه‌ ها بوجود نیاید . در صورت‌ استفاده‌ از زنجیر نیز مراتب‌ فوق‌ باید رعایت‌ گردد.
۸ – ۱۸ – ۳ : در صورت‌ استفاده‌ از سیستم‌ وینچ‌ نباید وزنه‌ تعادل‌ به‌ کار گرفته‌ شده‌ باشد .

استاندارد انواع‌ ترمز ایمنی‌ یا پاراشوت‌ آسانسور
۹ – ۸ – ۲ – ۱ : در صورتیکه‌ سرعت‌ اسمی‌ آسانسور بیش از m/s 1 باشد، ترمز ایمنی‌ کابین‌ باید از نوع‌ تدریجی‌ باشد. ترمز ایمنی‌ می تواند:
در صورتیکه‌ سرعت‌ اسمی‌ کابین‌ m/s 1 یا کمتر باشد، از نوع‌ ترمز ایمنی‌ (پاراشوت‌ ) آنی‌ با اثر ضربه‌گیر باشد
در صورتیکه‌ سرعت‌ اسمی‌ کابین‌ از m/s 0.63 یا کمتر باشد، از نوع‌ ترمز ایمنی‌ (پاراشوت‌ ) آنی‌ باشد
۹ – ۸ – ۲ – ۲ : چنانچه‌ کابین‌ دارای‌ چندین‌ ترمز ایمنی‌ باشد کلیه‌ آنها باید از نوع‌ تدریجی‌ باشند.
۹ – ۸ – ۲ – ۳ : در صورتیکه‌ سرعت‌ نامی‌ m/s 1 یا کمتر باشد ترمز ایمنی‌ وزنه‌ تعادل‌ باید از نوع‌ تدریجی‌ باشد، در غیر اینصورت‌ ترمز ایمنی‌ وزنه‌ تعادل‌ (پاراشوت‌) می‌تواند از نوع‌ آنی‌ باشد.

استاندارد داخل‌ کابین‌ آسانسور
۱۵ – ۲ – ۱: کابین بایستی دارای روشنایی مناسب باشد.
۱۵ – ۲ – ۲ : بار اسمی‌ آسانسور بر حسب‌ کیلوگرم‌ و معادل‌ آن‌ برابر تعداد مسافر باید مشخص‌ گردد تعداد مسافر مطابق‌ با بند ۸-۲-۴ تعیین‌ می‌شود که‌ باید بصورت‌ زیر باشد:
حداکثر ظرفیت‌ ….. حداکثر نفر ….. حداکثر کیوگرم‌…
حداقل‌ ارتفاع‌ حروف‌ و اعداد بکار رفته‌ برای‌ جلب‌ توجه‌ باید به‌ قرار زیر باشد :
۱۰ میلی‌ متر برای‌ حروف‌ بزرگ‌ و شماره‌ها
۷ میلی‌ متر برای‌ حروف‌ کوچک‌
در آسانسورهای‌ خودرو بر حداقل‌ ارتفاع‌ حروف‌ و شماره‌ها باید به‌ قرار زیر باشد:
۱۰۰ میلی‌ متر برای‌ حروف‌ بزرگ‌ و شماره‌ها
۷۰ میلی‌ متر برای‌ حروف‌ کوچک‌
اسم‌ فروشنده‌ و شماره‌ مشخص‌ کننده‌ آسانسور (سریال ساخت) باید نشان‌ داده‌ شود.

استاندارد طناب‌ گاورنر
۹ – ۹ – ۶ – ۱ : گاورنر باید توسط‌ طناب‌ فولادی‌ که‌ قابلیت‌ انعطاف‌ زیادی‌ دارد ، حرکت‌ داده‌ شود.
۹ – ۹ – ۶ – ۲ : مقدار باری‌ که‌ باعث‌ پارگی‌ طناب‌ فولادی‌ خواهد شد، باید با ضریب‌ ایمنی‌ حداقل‌ ۸ برابر نیروی‌ کششی‌ ایجاد شده‌ هنگام‌ عملکرد گاورنر محاسبه‌ گردد.
۹ – ۹ – ۶ – ۳ : حداقل‌ قطر طناب‌ فولادی‌ گاورنر باید mm 6 باشد.
۹ – ۹ – ۶ – ۴ : نسبت‌ بین‌ قطر واقعی‌ فلکه‌ گاورنر به‌ قطر اسمی‌ طناب‌ فولادی‌ آن‌ باید حداقل‌ ۳۰ باشد.
۹ – ۹ – ۶ – ۵ : طناب‌ باید بوسیله‌ فلکه‌ ته‌ چاه‌ کشیده‌ شود، حرکت‌ این‌ فلکه‌ (یا وزنـه‌ کشنده‌ طناب فولادی )‌ باید هدایت‌ شده‌ باشد.
۹ – ۹ – ۶ – ۶ : در خلال‌ درگیری‌ ترمز ایمنی‌ ، طناب‌ گاورنر و متعلقات‌ آن‌ باید بدون‌ نقص‌ در محل‌ خود قرار داشته‌ باشد حتی‌ در صورتیکه‌ ترمز ایمنی‌ (پاراشوت‌ ) برای‌ عملکرد خود فاصله‌ای‌ بیش‌ از مقدار معمول‌ را طی‌ کند.
۹ – ۹ – ۶ – ۷ : طناب‌ فولادی‌ باید به‌ آسانی‌ از ترمز ایمنی‌ قابل‌ جداشدن‌ باشد.

استاندارد عملکرد بازرسی‌ (رویزیون‌) آسانسور
جهت‌ تسهیل‌ بازرسی‌ و سرویس‌ باید جعبه‌ کنترلی‌ روی‌ سقف‌ کابین‌ پیش‌ بینی‌ گرددکه‌ بسهولت‌ در دسترس‌ باشد. این‌ وسیله‌ باید توسط‌ یک‌ کلید (سوئیچ‌ رویزیون‌) فعال‌ شود. این‌ کلید باید مطابق‌ مقررات‌ بند ۱۴-۱-۲ در مورد وسایل‌ ایمنی‌ برقی‌ بوده‌ و از نوع‌ دو وضعیتی‌ با حفاظت‌ در مقابل‌ عملکرد ناخواسته‌، باشد.
شرایط‌ زیر باید بطور همزمان‌ تأمین‌ شود. در حین‌ فعال‌ بودن‌ این‌ کلید ‌ موارد زیر باید غیر فعال‌ شوند:
کنترلهای‌ عادی‌، شامل‌ عملکرد هر یک‌ از دربهای‌ خودکار
عملکرد برقی‌ اضطراری‌ (۱۴-۲-۱-۴) (عملکرد بازرسی روی تابلو)
عملکرد تخلیه‌ و بارگیری‌ (۱۴-۲-۱-۵ )
بازگشت‌ به‌ کار عادی‌ آسانسور تنها باید بوسیله‌ عملکرد دیگر کلید ‌ بازرسی‌ (سوئیچ رویزیون ) انجام‌ گردد.
چنانچه‌ وسایل‌ قطع‌ کننده‌ای‌ که‌ برای‌ خنثی‌ نمودن‌ بکار رفته‌اند دارای‌ کنتاکتهای‌ ایمنی‌ پیوسته با مکانیسم‌ سویچ‌ بازرسی‌ نباشند، جهت‌ جلوگیری‌ از حرکات‌ ناخواسته ‌ کابین‌ حتی‌ در یکی‌ از عیبهای‌ لیست‌ شده‌ در بند ۱۴-۱-۱-۱ که‌ در مدار ظاهر می‌شود، باید تمهیدات لازم وجود داشته باشد.
حرکت‌ کابین‌ باید به‌ فشار مداوم ‌ روی‌ یک شستی‌ که‌ در مقابل‌ عملکرد تصادفی‌ حفاظت‌ شده‌ و با جهت‌ حرکت‌ بطور روشن‌ بر روی آن نشان‌ داده‌ شده‌، ممکن باشد.
سرعت‌ کابین‌ نباید از m/s 0.63 تجاوز کند.
حد جابجایی‌ نباید از حد عادی حرکت کابین بیشتر باشد.
باید عملکرد آسانسور وابسته‌ به‌ وسایل‌ ایمنی‌ باشد.
این وسیله‌ کنترل‌ (جعبه رویزیون ) میتواند به‌ کلیدهای‌ ویژه‌ ای برای کنترل‌ مکانیسم‌ دربها از روی سقف‌ کابین‌ مجهز باشد . این کلیدها باید در مقابل عملکرد تصادفی محافظت شده باشد.

ادامه مطلب

انواع بالابر

بالابر به ماشینی گفته می شود که به منظور حمل بار و نفر ، یا کار در ارتفاع و یا در خطوط تولید جهت انتقال بار و هم سطح سازی به کار می رود. این دستگاه از مکانیزم های بالابرنده برخوردار بوده و تفاوت های اساسی با بالاکشنده ها و جرثقیل ها ولیفتراک ها دارد.

بالابر آکاردئونی
بالابر آکاردئونی بخاطر جمع شوندگی و کم حجم بودنش جزء محبوبترین نوع بالابرها در بین مصرف کننده ها و خریداران میباشد .
بالابرهای آکاردئونی یا قیچی با بازوهایی از جنس پروفیل آهن ساخته شده است که با کمک جکهای هیدرولیکی که از وسط به بازوها متصل شده است عمل باز و بسته را توسط موتور و پمپ هیدرولیکی انجام میدهد.

بالابر هیدرولیکی
بالابرهای هیدرولیکی : در مکانیزم هایی که نیروی بالابری توسط هیدرولیک ومدار هیدرولیک تامین میگردند گفته می شود .بالابرهای هیدرولیکی درچند مدل آکاردئونی ، بالابر هیدرولیک جک مستقیم ،بوم لیفت های مفصلی و تلسکوپی ،تلسکوپی- زنجیری هیدرولیکی ،ترکیب هیدرولیک زنجیر ویا ترکیب هیدرولیک کابل تولید میگردند که از لحاظ ایمنی به ترتیب گفته شده در بالا دارای بیشترین ضریب اطمینان می باشند.

بالابر زنجیری
بالابرهای زنجیری : در این نوع مکانیزم بار توسط مکانیزم زنجیر و وینچ طراحی شده ، به حرکت در می آید که در صورت استفاده از زنجیرهای دوبل و ترمزهای ضد سقوط می تواند کاربرد داشته باشد.

بالابر کابلی
بالابرهای کابلی : در این نوع مکانیزم بار توسط مکانیزم کابل و وینچ طراحی شده ، به حرکت در می آید که درصورت استفاده از کابل های دوبل و ترمزهای ضد سقوط می تواند کاربرد داشته باشد

ادامه مطلب

آسانسورهای سبز

۲۶ سال قبل از میلاد مسیح در نوشته های بریتانیکا آمده است که ویتروس که یک معمار رومی بوده است از وسیله ایی برای جا به جایی وسایل در بناها استفاده می کرده است. که این اولین آسانسور قرقره ایی محسوب می شود. اما با یک حرکت تکاملی دراز مدت در سال ۱۸۵۴ الیشا اوتیس موفق شد با به‌کارگیری چرخی ضامن‌دار در بالابر ایمنی این وسیله را بیشتر کند تا در صورت پاره شدن طناب، اندکی پس از سقوط بالابر را متوقف کند.

سالها پس از آن آسانسورهای هیدرولیکی که با نیروی فشار روغن کار می کردند به بازار آمدند. در این نوع آسانسورها جک و پاوریونیت تامین کننده ی نیروی محرکه می باشند. اما این مدل آسانسور فضای بسیار زیادی را اشغال می کرد و همچنین مصرف انرژی بالایی داشت.

پس از آن آسانسورهای کششی به بازار آمدند که از یک موتورالکتریکی که اکثراً در بالای چاه آسانسور نصب می شود کمک گرفته و حرکت می کنند. مزایای استفاده از این مدل اشغال کمتر فضا و همچنین مصرف کمتر انرژی نسبت به آسانسورهای قبلی است. و اما آسانسورهایی با موتور روم لس، که به آسانسورهای بدون موتورخانه معروف هستند در سال ۱۹۹۰ پا به عرصه صنعت آسانسور جهان گذاشتند. همانطور که از نام این مدل مشخص است، این مدل نیازی به فضای موتورخانه بر روی پشت بام ندارد و معمولا در ساختمان هایی که امکان استقرار موتورخانه آسانسور در بالای چاه آسانسور وجود نداشته باشد یا حتی باعث برهم خوردن زیبایی طراحی بنای ساختمان گردد از آسانسورهای روملس استفاده می شود .

در برخی از آمارها تخمین زده شده که ساختمان ها حدود ۴۰ درصد از انرژی جهان را مصرف می کنند و آسانسورها بین ۲ تا ۱۰ درصد از مصرف انرژی ساختمان را تشکیل می دهند. بنابراین امروزه کاهش مصرف انرژی امری کلیدی است. در آسانسورهای سبز نیازی به استفاده از برق سه فاز نیست و حتی با برق تک فاز قادر به حرکت هستند. این آسانسورها قادر هستند تا ۲۰۰ استارت بدون نیاز به برق شهر ساعتها کار کند و قطع برق شبکه هیچگونه مانعی برای ادامه حرکت آنها نخواهد بود. اما آسانسورهای سبز تنها باعث کاهش مصرف انرژی نمی شوند بلکه بسیاری از آنها انرژی اضافی خود را به چرخه مصرف انرژی یک ساختمان باز می گردانند. و یا حتی در سیستم خود قادر هستند از انرژی خورشیدی برای حرکت آسانسور استفاده کنند. همچنین با سیستم های هوشمند خود قادرهستند هنگامی که از آسانسور استفاده نمی شود به طور خودکار آسانسور، نورپردازی و سیستم تهویه مطبوع را خاموش کنند و همچنین قادر است زمانهای اوج مصرف انرژی را تشخیص دهد و از طریق کنترل دقیق ترافیک، مدیریت روشنایی داخلی و سایر عوامل زمانهای اوج مصرف را مدیریت کند. که این امر به کاهش کلی تولید کربن در کل دوره عمر یک آسانسور کمک می کند.

مزایای آسانسور با فناوری حرکت سبز:
۱- دارای بالاترین راندمان در دنیا
۲- بدون نیاز به خنک کننده یا فن الکتریکی
۳- دینامیک و کنترل خوب به علت داشتن بیش از ۱۱۶قطب
۴- قابلیت استفاده از انرژی های تجدیدپذیر
۵- بدون گیربکس،بدون نیاز به تعمیر و نگهداری
۶- سرعت کم و گشتاور بالا
۷- گشتاور اسمی حتی در سرعت صفر
۸- ۱۰۰ ٪ قابلیت اضافه بار

ادامه مطلب

تاریخچه سیم بکسل و انواع آن

سیم بکسل که بیش از ۱۱۰ سال از تولید آن می گذرد یکی از اجزای اصلی آسانسورهای کششی می باشد و هنوز بهترین وسیله برای حرکت و جابجایی آسانسور است.
روش تابیدن به دو نوع راست گرد و چپ گرد و همچنین تولید سیم بکسل چند نوع است:

ادامه مطلب

ترمز در سیستم آسانسور

در هنگام قطع برق، آسانسور و سیستم ترمز موتور آسانسور باید بصورت اتوماتیک عمل نمایند. بنابراین در آسانسور ترمزهای اصطکاکی الکترومغناطیسی به کار می رود. چنانچه کابین آسانسور با ۱۲۵ درصد بار اسمی خود در سرعت نرمال حرکت نماید، ترمزها باید توانایی متوقف ساختن کل مجموعه را داشته باشند و سریع سیستم را به حالت سکون برسانند. با توجه به این که عمل ترمز، شتاب منفی محسوب می گردد، شتاب منفی این حالت نباید بیشتر از آنچه در اثر عملکرد سیستم مکانیزم ایمنی بالابر و یا توقف کابین در اثر برخورد با ضربه گیر ها بوجود می آید باشد . این حد معمولا توسط ترمز اضطراری، پاراشوت تعریف می گردد. می دانید که شتاب منفی ایجاد شده توسط پاراشوت بسیار بالا بوده و در حد برخورد کابین با یک مانع نظیر ضربه گیرهای بافر ته چاه می باشد.
معمولا ترمز موتور در جهت محوری از موتور نصب می گردد که سرعت زیاد است، چرا که گشتاور مورد نیاز برای ترمز بر روی این محور از موتور به نسبت کمتر می باشد. به شرط اینکه دور توسط سیستم مکانیکی مستقیم به محور چرخ رانش (سیلندر دنده زنجیر) متصل گردیده باشد.
در سیستمهایی که به روش غیر مستقیم متصل هستند از تسمه های با مقطع V شکل و تسمه هاس دندانه دارد و یا زنجیر استفاده می شود. ترمز روی محور چرخ رانش نصب می گردد تا در صورتی که تسمه یا زنجیر قادر به عمل نباشد، ترمز عمل نماید.
ترمزهای آسانسور معمولا از نوع گیرش خارجی است، که از دو کفشک تشکیل شده ولی بندرت، از نوع باز شونده داخل در ماشین های بدون چرخ دنده با ابعاد بزرگ نیز استفاده می شود . توجه داشته باشید که ترمز از نوع تسمه ای، در رابطه با آسانسورها مجاز نیست.
ترمز می بایست بوسیله فنرهای فشاری و یا نیروی وزن عمل نماید و همچنین می بایست بوسیله نیروی سیستم الکترومغناطیس و یا الکتروهیدرولیک باز شود. با قطع جریان برق حداقل دو وسیله مستقل الکتریکی جهت متوقف ساختن مجموعه آسانسور بایستی وجود داشته باشد تا ترمز بلافاصله اعمال گردد.

ادامه مطلب

درایو کنترل سرعت در آسانسور

حتما پیش آمده که تکانهای کابین آسانسور هنگام حرکت را تجربه کرده باشید، این یک خصیصه ی بارز در آسانسورهای سنتی موسوم به دوسرعته است که برای برخی افراد ناخوشایند بوده و باعث ایجاد ترس و نگرانی می شود. درایو کنترل سرعت موتور یا همانVF3، یک سیستم الکترونیکی قدرت است که به دلیل کنترل ولتاژ و فرکانس برق شهری توسط Inverter و با قرار گرفتن در مجموعه ی سیستم کنترل آسانسور می تواند سرعت و شتاب موتور آسانسور را کنترل کند. که این کنترل در آسانسورهای با سرعت بالا باعث نرمی استارت و تغییرات مطلوب در هنگام توقف آسانسور می شود. به علاوه وجود Inverter در سیستم کنترل آسانسور باعث صرفه جویی در مصرف برق نیز می شود و علت آن این است که آسانسور در حرکت خود قسمتی از مسیر را (هنگام استارت و توقف) با ولتاژ پایین تر از حد نهایی طی می کند.
معایب سیستم دوسرعته:
۱. مصرف انرژی و جریان برق فوق العاده بالا
۲. تغییرات ناملایم و پله ای سرعت بصورت ناگهانی از دور تند به دور کند
۳. محدودیت در انتخاب سرعت و ظرفیت آسانسور در پیاده سازی سیستم با روش دوسرعته
۴. شوک حرکتی در حین استارت و استپ حرکت و افول کیفیت حرکتی آسانسور و عدم قابلیت پیاده سازی در ساختماهای حساس
۵. انتقال شوک و ضربه های موتور به سازه ساختمان
۶. کاهش عمر قطعات در اثر شوک حرکتی
۷. سر و صدای بالا ناشی از تغییرات سرعت موتور و کنتاکتورهای تابلو فرمان
مزایای سیستم VF3 :
۱. کیفیت حرکتی بالا و حرکت نرم و بدون لرزش و بدون شوک حرکتی
۲. کاهش استهلاک قطعات به ویژه ترمز موتور که در سیستم دو سرعته نقش اساسی در استپ کابین دارد اما در سیستم ۳VF خیر
۳. افزایش عمر مفید قطعات از جمله موتور گیربکس و سیستم تابلو فرمان
۴. کاهش سر و صدای آسانسور
۵. کاهش قابل ملاحظه مصرف انرژی و برق
۶. عدم محدودیت در انتخاب سرعت و ظرفیت
۷. دقت خوب هنگام ایست کابین در سطح همتراز طبقه (خصوصا در سیستم هایی که از شفت انکودر استفاده می کنند).

ادامه مطلب

توضیحی مختصر در مورد شغل نصاب و تعمیرکار آسانسور

از آنجایی که صنعت ساخت و ساز با صنعت آسانسور رابطه بسیار نزدیکی دارد، آسانسور یکی از ابزار اصلی و تکمیل کننده در هر ساختمان به خصوص برج ها و ساختمان های بلند است. پس وجود متخصصانی چون نصاب و تعمیرکار آسانسور در این عرصه بسیار حیاتی و ضروری می باشد.
نصاب و تعمیرکار آسانسور، به نصب، راه اندازی، نگهداری و تعمیر انواع آسانسورها می پردازند. و به دلیل اینکه امروزه آسانسورها شکل پیچیده تری دارند این صنعت شکل تخصصی به خود گرفته است و افرادی که به آن وارد می شوند، باید آموزش های لازم را ببینند. مراحل نصب یک آسانسور عبارتند از :
آهن کشی چاه آسانسور
نصب ریل و درب آسانسور
مکانیکال اسانسور
الکتریکال آسانسور
راه اندازی آسانسور
تست آسانسور
تحویل آسانسور
در برخی موارد یک متخصص آسانسور تنها در یکی از بخش های نصب، تعمیر و پشتیبانی (نگهداری) به صورت تخصصی کار می کند.
هرچقدر نصاب و تعمیرکار آسانسور از دانش و تجربه بیشتری برخوردار باشند، نصب و تعمیر آسانسور با ایمنی و اطمینان بیشتری انجام می شود. و در آینده مالکان ساختمان متحمل هزینه های اضافی نخواهند شد. امروزه به صورت مداوم آسانسورهای جدید و مدرن به بازار عرضه می شود که نصاب و تعمیرکار آسانسور باید خود را به روز کرده و با آنها آشنا باشد. از آنجا که قطعات آسانسور به صورت مجزا به ساختمان آورده و در آنجا به هم وصل می شوند، نصاب آسانسور باید از توان بدنی خوبی برای حمل و اتصال این قطعات برخوردار باشد. همچنین نباید از ارتفاع بترسد.
در ادامه برای آشنایی بیشتر با شغل نصب و تعمیر آسانسور اطلاعات کاملی در زمینه وظایف، مهارت و دانش مورد نیاز، تحصیلات لازم و نحوه ورود به شغل، فرصت های شغلی و بازار کار و میزان درآمد نصاب و تعمیرکار آسانسور ارائه می شود.
وظایف نصاب و تعمیرکار آسانسور
مونتاژ قطعات آسانسور و نصب آن
بررسی و کنترل منظم چرخ دنده ها، موتورها، ترمز ها، درب ها و قفل ها برای اطمینان از امنیت آن
انجام تعمیرات لازم
پاسخگویی فوری به تماس های اضطراری مشتریان
تعویض بخش های داخلی آسانسور مانند کف پوش، دکمه ها، سیستم نوردهی و سیستم های ارتباطی
نوشتن گزارش کار
بازرسی تجهیزات آسانسور از لحاظ رعایت شدن مسایل ایمنی در آنها
مهارت و دانش مورد نیاز نصاب و تعمیرکار آسانسور – مسیر ایرانی
مهارت در کارهای الکتریکی و مکانیکی
آشنایی با انواع آسانسورها و درک نقشه های آنها
مهارت ارتباطی خوب
برنامه ریزی حجم کاری و زمان مورد نیاز آن
توان تصمیم گیری و حل درست و سریع مسایل و مشکلات به خصوص در شرایط خاص
رعایت مسایل بهداشتی و ایمنی
داشتن مسئولیت پذیری و تعهد در کار – از آنجا که این شغل بسیار حساس است و هرگونه کوتاهی می تواند منجر به از دست رفتن جان چندین انسان شود، داشتن مسئولیت پذیری و تعهد بسیار حیاتی است.
توان بدنی مناسب
نحوه ورود به شغل نصب و تعمیر آسانسور
شما می توانید این کار را به صورت کاملا تجربی و نزد یک استاد کار آموزش ببینید.
برای آموزش حرفه ای در این شغل می توانید پس از گذراندن سال اول دبیرستان وارد شاخه کار و دانش در رشته مربوطه شوید. در این رشته امکان ادامه تحصیل در مقطع کاردانی و کارشناسی نیز وجود دارد.
همچنین دوره های آزاد این شغل در آموزشگاه های معتبر زیر نظر سازمان فنی و حرفه ای برگزار می شود که علاقه مندان می توانند در آنها شرکت کنند.
فرصت شغلی در بازارکار برای نصاب و تعمیرکار آسانسور
نصاب و تعمیرکار آسانسور می تواند در شرکت های تولید، فروشنده، نصاب و خدمات آسانسور کار کند. همچنین می تواند به صورت مستقل و قراردادی با انواع مشتریان کار کند.
با توجه به اینکه تعداد ساختمان های بلند در شهرها بسیار زیاد است، نیاز به نصاب و تعمیرکار آسانسور برای نصب و سرویس آسانسور در آنها، همیشگی و دائمی می باشد. بنابراین اگر نصاب یا تعمیرکاری در کار خود مهارت و تخصص لازم را داشته باشد، به راحتی می تواند فرصت های شغلی خوبی پیدا کند. همچنین پیش بینی می شود آینده شغلی خوبی نیز پیش روی شغل نصب و نعمیر آسانسور در کشور باشد.

ادامه مطلب

ریل گذاری آسانسور به روش معکوس و مزایای آن

روش ریل گذاری معکوس یکی از روش های معروف و مفید در ریل گذاری است. که بسیار مناسب چاهک های کوچک و مناسب جهت افزایش مساحت کابین است چرا که در این روش ریل وزنه تعادل و ریل کابین هر دو در یک ضلع از چاله و پشت به هم اجرا می شوند.

ادامه مطلب

آشنایی با بیمه های مرتبط با صنعت آسانسور

آشنایی با انواع بیمه مسئولیت در ارتباط با صنعت آسانسور

ادامه مطلب

سبد خرید شما