Skip to Content

آرشیو دسته بندی ها:مقالات

وزنه تعادل آسانسور

وزنه تعادل وزنه ایست که باعث می شود تعادل در آسانسور برقرار شود.کابین آسانسور توسط سیم بکسل ها از طرف انتهایی به قاب وزنه متصل باشد و این سیم بکسل ها روی فلکه اصلی موتور به حرکت در می بیایند(سر میخورند) و از طرفی دیگر سیم بکسل ها به کابین متصل اند و باعث می شوند تا کابین در حالت تعادل قرار بگیرد.

 

هر یک از وزنه های قاب وزنه دارای وزنی بین ۳۵ الی ۴۰ کیلوگرم است که داخل آن از جنس چدن یا بتن پر شده است و با روکش پلاستیکی و یا گالوانیزه آن را می پوشانندتا به دستان نصاب و راه انداز که باید این وزنه ها را داخل قاب وزنه بگذارد آسیبی نزند.سازه قاب وزنه باید طوری محکم و قوی ساخته شده باشد که در صورت قرار گیری وزنه هادرون آن و حرکت کردن و ایستادن ناگهانی آن در هنگام عمل کردن ترمز اضطراری(پاراشوت)هیچ گونه شکستگی رخ ندهد و هرگز وزنه های درون آن به بیرون از قاب وزنه راه نیابند.فضای اختصاص یافته به وزنه تعادل ۳۰ سانتی متر می باشد.ازین مقدار در واقع ۷ سانتی مترفاصله متحرک تا ثابت یعنی به منظور فضای بین دیوار تا وزنه تعادل و ۱۰ سانت نیز فاصله متحرک تا متحرک می باشد.فضای پر شده توسط وزنه تعادل را بر اساس نوع وزنه از جدولی که در این مقاله آموزشی برای شما نوشته شده است پیدا خواهید کرد.ابعاد جدول ذیل توسط نصاب های آسانسور کششی و گیرلس گرد آوری شده است و به شما ارائه می دهیم.در این جدول در واقع وزنه چدنی و یا سربی و بتنی شامل عرض ، مقدار جرم و نیز نوع ناودانی استفاده شده برای قاب وزنه اعلام گردیده.مقتضی است پیش از طراحی ، مقادیر قابل ساخت وزنه ها از سازنده استعلام گردد.وزنه هایی که بیشترین استفاده را در صنعت دارند  دارای عرض های ۷۷ ،۸۷ ،۹۷ سانتی مترمی باشند. در جدول ذیل برخی ردیف ها عرض وزنه تکرار گردیده است در موارد یاد شده جرم هر یک از وزنه ها بیشتر فرض شده است .

نکته بسیار مهم در وزنه تعادل آسانسور

جدول ذیل بر اساس تجربی بوده و صرفا جهت آموزش مبانی طراحی استفاده گردیده است ،همچنین برای استفاده در هر آسانسور می بایست پیش از هرگونه انجام عملیات وزنه ریزی در قاب وزنه به محاسبه ی تحمل بار مخصوص در زمان پاراشوت را در خصوص قاب وزنه انجام داد. لذا به هیچ عنوان بدون محاسبه قبلی از اطلاعات جدول زیر استفاده نکنید.

جدول وزنه

وزنه تعادل کابین می تواند در پشت کابین و یا در مجاور آن تعبیه گرددانتخاب محل وزنه تعادل به شرایط چاه بستگی دارد.در صورتی که چاه عمق زیادی داشته باشد.توصیه میشود وزنه تعادل در پشت کابین تعبیه شده و در مواردی که چاه دارای دهنه زیاد باشد توصیه می گردد وزنه تعادل در کنار کابین تعبیه گردد

جدول وزنه چدنی

چند اصطلاح مهم در نقشه خوانی برای قاب وزنه

CW width عرض وزنه تعادل می باشد که معمولا از سانده آن استعلام می گردد.

Distance Between Guide Rails)DBG) :

فاصله بین ریل ها یا نوک تا نوک ریل ها که باتوجه به نوع کفشک ها نوع قاب وزنه و وجود ترمز ایمنی تعیین می گردد.در صورتی که سیستم دارای ترمز ایمنی باشد این مقدار از حداقل ۶ سانتی متر الی ۷٫۵ سانتی متر انتخاب می گرد بنابراین اگر از سیستم ترمز ایمنی تدریجی (پاراشوت) استفاده شده باشد به اندازه ۱۵ سانتی متر به عرض وزنه تعادل اضافه می شود.اگر چنانچه قاب وزنه ترمز ایمنی نداشته باشد،می بایست مقدار فاصله وزنه تا نیش به نیش ریل ها از سازنده استعلام گردد.

مثال :(وزنه تعادل آسانسور)

زمانی که وزنه بادهنه ۶۷ سانتی متر داریم،قاب وزنه ۷۰ سانتی متر و دهنه ریل ها ۷۴ سانتی متر پیشنهاد شده و برای وزنه  ۷۷ سانتی متر دهنه قاب وزنه تعادل ۸۰ سانتی متر و مقدار دهنه ریل ۸۴ سانتی متر توسط سازنده اعلام شده است..

محاسبه جرم وزنه تعادل آسانسور

برای محاسبه وزنه تعادل در سال ۱۳۸۱ بر طبق استاندارد آن زمان مقدار وزن تعادل از جمع جبری ۵۰ درصد ظرفیت کابین به اضافه جرم کابین محاسبه می شد.
Z= (P+ )

 

که در این فرمول

Z : وزنه تعادل
P : جرم کابین خالی و متعلقات
Q : ظرفیت نامی(هر شخص ۷۵ کیلوگرم) در ویرایش سال ۱۳۹۳ به بعد در فرمول جدید ، جرم تراول کابل هم محاسبه می گرددو ظرفیت نامی بر حسب استفاده و نوع کاربرد می تواند از ۴۰ تا ۶۰ در صد انتخاب گردد.
Z = P + (%Q) + (×× +  )

که در این فرمول

Z : وزنه تعادل  P : جرم کابین خالی و متعلقات
Q : ظرفیت نامی(هر شخص ۷۵ کیلوگرم)
: جرم واحد طول کابل تراول
: تعداد تراول کابل
H: ارتفاع حرکت یا تراولینگ

 

ادامه مطلب

وزنه تعادل آسانسور

نقش تعادل بار در آسانسورهای کششی را وزنه تعادل انجام می دهد. وزنه تعادل در آسانسور در سه نوع بتونی و چدنی و سربی تقسیم می شود. چگالی سرب بالاتر از چدن و چگالی چدن نیز بالاتر از بتون بوده و وزنه های بتونی از نوع بتون مسلح و با روکش پلاستیکی و گالوانیزه است و در ابعاد ۵۷،۶۷،۷۷،۸۷،۹۷,۱۰۷ سانتی متری بنا بر نوع قاب وزنه مورد استفاده قرار میگیرد.

البته وزنه چدنی و سربی در بعضی از آسانسورها به علت شرایط خاص در اندازه های غیر آماده به صورت سفارشی تولید میشود.

عرض وزنه های گالوانیزه ۱۵ سانتیمتر و ارتفاع آن ۱۶ سانتیمتر میباشد.

وزنه های گالوانیزه از وزنه های ۵۷ تا ۱۱۷ سانتیمتری تولید میشود که به علت قیمت مناسب و استاندارد بودن بهترین جایگزین برای وزنه های چدنی هستند مشخصات آن ها به شرح ذیل میباشد:

وزنه گالوانیزه ۵۷ = ۴۰ کیلوگرم
وزنه گالوانیزه ۶۷ = ۵۰ کیلوگرم
وزنه گالوانیزه ۷۷ = ۵۵ کیلوگرم
وزنه گالوانیزه ۸۷ = ۶۰ کیلوگرم
وزنه گالوانیزه ۹۷ = ۷۰ کیلوگرم
وزنه گالوانیزه ۱۰۷ = ۸۰ کیلوگرم
وزنه گالوانیزه ۱۱۷ = ۹۰ کیلوگرم

در سال های پیشین وزنه های آسانسور بیشتر از جنس پلاستیکی استفاده می شد، ولی با گذشت زمان به دلیل مشکلات استفاده از جنس پلاستیک در این وزنه ها از طرف سازمان های استاندارد جنس فلزی برای این منظور مورد تأیید قرار گرفت و امروزه تنها وزنه های فلزی هستند که مطابق ضوابط مهندسی و استانداردها بوده و در صنعت آسانسور متعارف شده اند.

 

ادامه مطلب

آیا آسانسور سقوط می‌کند؟/ راهکارهایی برای زنده‌ماندن در آسانسور

بسیاری از مهندسین این صنعت می‌گوید در حال حاضر و دنیای امروزی ما سقوط آسانسور اتفاق نخواهد افتاد، اما ما فرض را بر این می‌گیریم که اگر این اتفاق تلخ رخ داد چطور و چگونه باید عمل کنیم تا حادثه نبینیم.  این روز‌ها اخبار مربوط به سقوط آسانسور کم به گوش می‌خورد، البته بگذریم از این موضوع که چند روز پیش چنین اتفاقی در تهران رخ داد و سبب جان باختن چند تن شد و … بسیاری از مهندسین این صنعت می‌گوید در حال حاضر و دنیای امروزی ما سقوط آسانسور اتفاق نخواهد افتاد، اما ما فرض را بر این می‌گیریم که اگر این اتفاق تلخ رخ داد چطور و چگونه باید عمل کنیم تا حادثه نبینیم. برهمین اساس قصد داریم تا امروز به بررسی راهکار‌هایی برای زنده ماندن در آسانسور در حال سقوط بپردازد، پس با ما همراه باشید.

ح

سقوط آسانسور تقریبا غیر ممکن است، با خواند این مطلب نوید بخش آن به دیگران باشید: در فیلم‌های بسیاری دیده اید که مثلا آسانسور از طبقه دهم یک ساختمان سقوط ایمنی آسانسورکرده است و یا اینکه با قطع شدن برق‌ها آسانسور سقوط میکند و امثال اینها… قبل از هر چیز بگوییم که یک آسانسور این روز‌ها به ندرت سقوط میکند. حالا در اینجا به نکاتی قابل توجه در مورد آسانسور اشاره می‌نماییم: ۱- هر آسانسور دارای یک ترمز فوق العاده قویست: به این صورت که ترمز در مواقع عادی همیشه فعال است و ایستادن آسانسور در مقابل هر طبقه، به واسطۀ همین ترمزهاست. – سیستم ایمنی (پاراشوت): که در واقع همان ترمز دوم و ترمز اضطراری می‌باشد، دقیقا در لحظه‌ای که سرعت آسانسور از مقدار تعیین شده بیشتر شود و یا اینکه کابل‌های کشنده شل شده باشند فعال شده و به این صورت است که مانند دو فک عمل کرده و بصورت مکانیکی جلوی حرکت را میگیرد. ترمز نوع دوم به برق هیچ ارتباطی ندارد و لحظه قطع برق خودبخود عمل می‌نمایند. ۳- هر آسانسور دارای حداقل ۴ کابل کشنده قوی (بگسل) می‌باشد که این کابل‌ها از همدیگر جدا بوده و هر کدام به صورت مستقل عمل می‌کند. ۴- در پایینترین قسمت آسانسور (چاهک) چهار ضربه گیر به چهارچوب آسانسور متصل هستند که از جنس پلی اورتان، فنری و یا هیدرولیکی می‌باشند و در صورتیکه آسانسور از حد تعیین شده پایینتر آمد به ضربه گیر‌ها برخورد می‌کند. ۵- درب‌های آسانسور در هر لحظه و هر کجا قابل باز شدن توسط مسئول می‌باشند لذا امکان حبس وجود ندارد تنها چیزی که در آسانسور‌ها ایجاد نگرانی میکند، قطعی برق و یا نقص فنی آسانسور است که آن هم حداکثر به مدت ۱۰ دقیقه قابل تعمیر است و در صورتیکه تعمیر شدنی نبود، مسئول آسانسور بصورت دستی توسط اهرم مخصوص، کابین آسانسور را به نزدیکترین طبقه می‌رساند. با خیال راحت از آسانسور استفاده کنید، اما همیشه از ایمنی آن خاطر جمع سپس از آن استفاده کنید. سقوط آسانسور به دلیل عمل نکردن ترمز و یا پاره شدن کابل ممکن است که معمولا بسیار کم پیش می‌آید. ?بد نیست بدانید که طبق آمار، بیشتر حوادث آسانسور برای زحمت کشان آسانسور یعنی تعمیر کاران، سازنده، سرویسکار و تکنسین‌های این صنعت پیش می‌آید و تمام تلاش این است که مصرف کنندگان عزیز در رفاه و ایمنی کامل از این وسیله استفاده نمایند.ایمنی در اجرای آسانسور و پله‌های برقی ۱- طراحی و اجرای آسانسور در داخل دوربندی پلکان‌ها ممنوع است، همچنین درب آسانسور‌ها نباید در مسیر راه خروج (از یک پلکان به پلکان دیگر) باز شود. (بند ۴-۱-۴-۳ نشریه ۱۱۲ سازمان برنامه و بودجه) ۲- ضروریست ایستگاه مشترک پلکان و آسانسور درپارکینگ و سایر طبقات به منظور جلوگیری از ورود دود و گاز‌های سمی ناشی ازحریق به دستگاه پلکان و آسانسور، توسط مصالح مقاوم در برابر حریق و دود دور بندی گردد. ۳- دیوار‌های جانبی آسانسورخود ایستا و مقاوم در برابر حریق اجراء گردد. (بند ۱۵-۲-۳-۳-۱ مبحث ۱۵ مقررات ملی ساختمان) ۴- استفاده از داکت آسانسور جهت عبور لوله‌های آب، گاز، کابل‌های برق، فاضلاب و هرگونه روزنه و دریچه به چاه آسانسور به غیر از درب ورودی به چاه غیر مجاز می‌باشد. (بند ۱۵-۲-۳-۳-۵ مبحث ۱۵ مقررات ملی ساختمان) ۵- موتورخانه آسانسور باید دارای اتاق مستقل با درب مجهز به قفل سوئیچی و پنجره باشد. ضمنا بر روی درب آن پنجره مشبک ۲*۲ سانتیمتر باشد. ۶– در نظر گرفتن سیستم ارتینگ برای آسانسور الزامیست. (بند ۱۵-۲-۷-۲۹ مبحث ۱۵ مقررات ملی ساختمان) ۷- نصب کفپوش لاستیکی به ضخامت حداقل ۶ میلیمتر و به ابعاد مناسب بصورت ثابت مقابل تابلو کنترل آسانسور ضروریست. (بند ۴-۱۰-۴-۶ نشریه ۱۱۲ سازمان برنامه و بودجه) ۸- دستورالعمل نحوه عملکرد سیستم آسانسور در اتاقک نصب گردد. ۹- کابل تغذیه برق آسانسور می‌بایست مستقل باشد تا چنانچه بر اثر بروز هرگونه حادثه احتمالی و قطع جریان برق قسمت‌های مختلف، سیستم برق آسانسور همچنان برقرار و فعال باشد. (بند ۱۵-۲-۸-۳ مبحث ۱۵ مقررات ملی ساختمان) ۱۰ -چاه آسانسور به عنوان یک کانال هوائی عمل می‌کند لذا راهروی طبقات باید توسط در‌های ضد حریق محفوظ گردد تا از نفوذ دود و آتش به چاه آسانسور و عمل نمودن چاه آسانسور به عنوان دودکش جلوگیری شود. (بند ۱۵-۲-۸-۲ مبحث ۱۵ مقررات ملی ساختمان) ۱۱- نصب علائم ایمنی بمنظور پیشگیری از سقوط افراد به داخل چاه آسانسور و پله برقی ضرروی است.۱۲- نصب علائم راهنمای آسانسور و پله برقی در مکان‌های مناسب بنحوی که در تمامی ساعات شبانه روز و با قطع برق بسهولت قابل رویت و تشخیص باشد. ۱۳- آسانسور‌ها و پله‌های برقی می‌بایست علاوه بر اتصال به شبکه برق شهری به ژنراتور برق اضطراری نیز متصل گردند تا در صورت قطع برق از شبکه شهری، ژنراتور برق مورد نیاز آسانسور‌ها و پله‌های برقی را تامین نماید. (بند ۱۵-۲-۹ مبحث ۱۵ مقررات ملی ساختمان) ۱۴- فضای موتورخانه آسانسور می‌بایست به اندازه‌ای در نظر گرفته شده باشد که امکان جای دادن کلیه تجهیزات مربوط به آسانسور و همچنین تردد ایمن افراد مسئول جهت تعمیرات احتمالی را دارا باشد. (بند ۱۵-۲-۳-۵-۱مبحث ۱۵ مقررات ملی ساختمان) ۱۵- استفاده از دیوار‌های کاذب یا غیر مقاوم در برابر حریق جهت ساخت اتاقک آسانسور اکیدا ممنوع است. ۱۶- اخذ گواهی ایمنی کیفیت از اداره استاندارد یا شرکت بازرسی و کنترل کیفیت یا مراجع ذیصلاح به هنگام اتمام کار ضروریست و ارائه تصویر گواهی اخذ شده به سازمان آتش نشانی جهت ثبت در سوابق الزامیست. ۱۷- انبارکردن و گذاشتن هر نوع مواد قابل اشتعال یا غیر قابل اشتعال درچاه آسانسور، موتورخانه و یا چاهک آسانسور ممنوع است. (بند ۱۵-۲-۸-۸ مبحث ۱۵ مقررات ملی ساختمان)۱۸- در نظر گرفتن تجهیزات کامل ایمنی آسانسور (از قبیل: گاورنر، پاراشوت، میکروسوئیچ‌های کنترل کننده) ۱۹- استفاده از آسانسور در زمان آتش سوزی ممنوع بوده و بایستی متن زیر در داخل کابین آسانسور جهت استفاده کنندگان نصب گردد: (در زمان آتش سوزی به هیچ عنوان از آسانسور استفاده ننمایید) ۲۰- توصیه می‌شود آسانسور در مواقع حریق فقط در اختیار افراد ذیصلاح یا آتش نشان‌ها قرارگیرد تا بتوانند با راندمان بیشتر عملیات تخلیه را انجام دهند. (بند ۱۵-۲-۸ مبحث ۱۵ مقررات ملی ساختمان) ۲۱- نصب خاموش کننده دستی مناسب، مطابق نظر کارشناسان سازمان آتش نشانی در موتورخانه آسانسور ۲۲- کابین آسانسور مجهز به آیفون، زنگ خطر، تهویه و سنسور هدایت کابین تا مقابل طبقات در صورت قطع برق باشد. ۲۳- رعایت مبحث ۱۵ مقرارت ملی ساختمان دراین خصوص الزامی است.

b

هنگام سقوط آسانسور چکار کنیم؟ درمسیر زندگی ممکن است اتفاقات و بلایای طبیعی و غیرطبیعی متفاوتی برای افراد رخ دهد. شاید به جرأت بتوان گفت: هیچ کس نمی‌داند در مسیر پیش رو چه اتفاقاتی ممکن است رخ دهد. سقوط آسانسور یکی از این مشکلات است. ممکن است شما در طول زندگی خود هیچ گاه سوار آسانسور نشده باشید. اولین باری که سوار می‌شوید یک اتفاق ناخوشایند برای شما رخ دهد.  حادثه هیچ گاه خبر نمی‌کند لذا بهتر است برای مقابله با آن خود را مهیا کنیم. افسانه پرش هنگام سقوط آسانسور افسانه‌ای وجود دارد که بهتر است هنگام سقوط آسانسور در لحظه‌ی آخر پرید تا از مرگ نجات یافت. همان طور که گفتیم این قضیه افسانه‌ای بیش نیست. در مرحله‌ی اول بهتر است بدانید که به دلیل ایجاد سرعت نسبی سقوط، پرش در آسانسور کار ساده‌ای نیست. شاید فکر کنید هنگام سقوط و لحظه‌ی برخورد بهتر است پرش کنید و از برخورد با زمین جلوگیری نمایید. پاسخ این است که هیچ گاه این کار را نکنید. پس از پرش نمی‌توان پیش بینی کرد کدام عضو بدن شما ابتدا به زمین برخورد می‌کند. این گونه نمی‌توان اعضای حیاتی بدن را از خطر حفظ کرد. از طرفی با سرعتی که آسانسور دارد اگر در لحظه‌ی آخر اقدام به پرش کنید بدون شک به شدت به سقف برخورد خواهید کرد و سر و گردن شما در سقوط آسانسور به کلی نابود می‌شود.

h

مستقیم نایستید هنگام سقوط آسانسور چکار کنیم؟ هنگامی که به صورت راست و مستقیم داخل آسانسور می‌ایستید اتفاق ناخوشایندی خواهد افتاد. هنگام سقوط آسانسور اگر راست ایستاده باشید فشاری که به اعضای بدن شما در لحظه‌ی برخورد وارد می‌شود ۱۰ برابر خواهد بود. این مسأله باعث می‌شود صدمات بسیار جدی به ستون فقرات شما وارد شود و احتمالاً زنده نخواهید ماند. دراز کشیدن در آسانسور ممکن است ایده‌ی جالبی به نظر نرسد، اما بهترین حالت هنگام سقوط آسانسور دراز کشیدن به پشت است. به محض اینکه احساس کردید تسمه‌های آسانسور پاره شده و در حال سقوط هستید به پشت دراز بکشید. این مسأله میزان فشاری که به بدن شما وارد می‌شود را به حدأقل می‌رساند. در همین حالت دستان خود را زیر سر و گردن خود مانند بالش محکم قرار دهید تا از اصابت شدید آن‌ها جلوگیری کنید. اگر ساختمان بسیار بلند بود و فرصت داشتید می‌توانید کت خود را نیز بیرون آورده و زیر سرتان بگذارید. اگر با قوانین فیزیک آشنایی داشته باشید می‌دانید که فشار برابر تقسیم نیرو بر سطح (P = F/A) است. نیرو (در اینجا وزن بدن) را نمی‌توان در کنترل گرفت، اما سطح بدن را می‌توان افزایش داد. هرچه سطح (A) بیشتر باشد فشار (P) کمتر است. اکنون می‌دانید که چرا یک میخ اینقدر ساده از طرف نوک تیز در دیوار فرو می‌رود، اما از طرف دیگر این طور نیست؟ سقوط دسته جمعی ممکن است تعداد زیادی در آسانسور باشند. معمولاً اگر ۲ نفر هم در آسانسور وجود داشته باشد می‌توان به سادگی دراز کشید.  در صورتی که تعداد بیش از این باشد باید چه کار کرد؟ در این حالت بلافاصله روی زمین بنشینید. در این صورت بدن شما متحمل فشار کمتری هنگام برخورد با زمین می‌شود. کت، کیف یا هر وسیله‌ی نرمی هم که همراه دارید را زیر خود بگذارید. سر و گردن خود را محکم با دست بغل کنید و به بقیه هم همین توصیه را داشته باشید. اگر فضا کوچک‌تر از میزانی بود که بتوان نشست در بهترین حالت بهتر است مقداری زانو‌های خود را خم کنید تا از میزان فشار کاسته شود. امیدواریم این ترفند هیچ گاه مورد نیاز شما نباشد و زندگی آرام و بی دغدغه‌ای داشته باشید. اگر شما هم تجربه‌ی سقوط یا گیر کردن در آسانسور را دارید آن را در بخش نظرات عنوان کنید.

ادامه مطلب

چرا در آسانسور ها از آینه استفاده می کنند؟

درب آسانسور را که باز میکنید اولین چیزی که میبینید و خوشحال هم میشوید آینه است اما حالا میخواهیم بدانیم چرا در آسانسورها آینه نصب میکنند؟ امروزه در هر شهر بزرگی، بناهای بلند و چندطبقه ای وجود دارد که بدون آسانسور، استفاده از آنها غیرممکن به نظر می رسد. اما آیا تا به حال فکر کرده اید که وجود آینه در آسانسور برای چیست؟

آسانسور آینه در اسانسور

آسانسور

جواب این سؤال احتمالا شما را غافلگیر خواهد کرد؛ چون حقیقت این است که نصب آینه در آسانسور دلیل روانی دارد. مردم در آغاز دوران استفاده از آسانسور برای جابجایی بین طبقات، از کندی حرکت آن شکایت داشتند. متخصصان دریافتند که این مشکل از نگاه کردن آنها به دیوارهای آسانسور ناشی می شود که کاری بسیار خسته کننده است و باعث می شود گذر زمان کند به نظر برسد. دو راه حل برای این مشکل وجود داشت:نخست، نوسازی آسانسور و افزایش سرعت آن و دوم، منحرف کردن توجه مردم به چیز دیگری که حرکت آسانسور را در نظرشان سریع تر کند. متخصصان با توجه به هزینه های سنگین نوسازی آسانسور به نصب آینه روی آوردند. امروزه در اغلب آسانسورها شما می توانید با نگاه کردن به آینه سرگرم شوید.

ادامه مطلب

راهنمای خرید، بررسی و انتخاب انواع مدل درب آسانسور

درب آسانسور، یکی از اجزای اصلی آسانسور است که هم درگاهی برای فراهم آوردن امکان ورود و خروج است و هم نوعی پوشش ایمنی در هنگام جابه جایی آسانسور بین طبقات ساختمان. درب آسانسور در انواع درب طبقه و درب کابین موجود است. درب طبقه به تعداد طبقاتی که آسانسور در آن‌ها توقف دارد، وجود دارد. نوع و اندازه این نوع درب‌ به موقعیت قرار گرفتن آسانسور، نوع کاربری آن و استاندارهای لازم الاجرا برای نصب آن، بستگی دارد. اما درب کابین به تعداد یک عدد و روی کابین نصب شده است و همراه اتاقک آسانسور بین طبقات جا به جا می‌شود. چهارچوب، لته‌ها، سیل درب، کفشک‌ها، کنتاکت به علاوه موتور سردرب، درایو، قرقره‌ها و تسمه از اجزای تشکیل دهنده این نوع از درب‌ها هستند. شیوه کار گذاشتن در آسانسور هم از جنبه ایمنی برای پرهیز از خطرات جانی و هم از نظر پرهیز از خسارات مالی در صورت نصب غیر اصولی آن، اهمیت دارد. هر دو این مدل درب‌ها هم درب کابین و هم درب طبقات، در انواع مدل‌های تلسکوپی، لولایی و سانترال در بازار موجود هستند. انواع مدل‌های درب آسانسور تقسیم‌بندی‌های متفاوتی برای درب آسانسور تعریف شده است، در یکی از این طبقه‌بندی‌ها، درب آسانسور به انواع اتوماتیک، نیمه اتوماتیک تقسیم می‌شود. درب آسانسور نیمه اتوماتیک دلیل نامگذاری این نوع از درب‌ها به نام نیمه اتوماتیک این است که این درب‌ها در طبقات در مدل لولایی که با نیروی مکانیکی یا از طریق هل دادن درب باز و بسته می‌شوند اما درب کابین اتوماتیکی از نوع تلسکوپی یا اتوبوسی است که بدون دخالت دست و به شکل اتوماتیک عمل می‌کند. پس به دلیل عملکرد یک درب به صورت دستی و یک درب با اتوماتیک به نام در آسانسور نیمه اتوماتیک شناخته می‌شود. درب آسانسور اتوماتیک این درب‌ها هم درب طبقات و هم درب کابین هر دو بدون دخالت نیروی مکانیکی و منحصرا به شکل خودکار باز و بسته می‌شوند. مدل این نوع از درب‌ها معمولا از نوع تلسکوپی که به سمت چپ یا راست باز و بسته می‌شوند یا از نوع سانترال که از قسمت وسط باز می‌شوند، هستند. چهارچوب، لته‌ها، سیل درب، کفشک‌ها، کنتاکت از اجزای تشکیل دهنده این درها هستند. درب آسانسور لولایی ساختار این درب بسیار ساده است. قسمت‌های تشکیل دهنده آن شامل یک چهارچوب، لته، دستگیره، لولاها، دیکتاتور و کنتاکت است. این نوع از درب برای آسانسورهای کوچک با فضای محدود نصب در سازه‌هایی با متراژ کم مناسب است. دلیل این انتخاب این است که این نوع از درب‌ها برای کارکرد صحیح به عرض زیادی نیاز ندارند. به عبارتی نصب این نوع از درب‌ها با عرض کم امکان پذیر است. عرض لازم برای نصب این محصولات در اندازه‌های ۷۰، ۸۰ و ۹۰ سانتی‌متر اجرایی می‌شود. این درب‌ها باعث ایجاد محدودیت‌هایی برای مصرف کنندگان می‌شوند، از جمله اینکه چون با زاویه ۹۰ درجه باز می‌شوند، باعث انسداد مسیر در راهرو ساختمان می‌شوند. هل دادن درب لولایی برای افراد معلول سالمندان و کودکان دشوار است، به علاوه پروسه فیزیکی باز و بسته کردن درب آسانسور نیز وقت‌گیر و زمانبر است. درب آسانسور تلسکوپی این نوع از درب‌ها به سمت چپ یا راست باز و بسته می‌شوند. در چهارچوب بالای درب در این محصولات، سه قاب مستطیلی ناپیوسته در یک راستا واقع شده‌اند که به صورت کشویی هنگام باز و بسته شدن روی هم قرار می‌گیرند. درب آسانسور سانترال این نوع درب‌ها دو لنگه جداگانه دارند که در حالت بسته به صورت مماس کنار هم قرار می‌گیرند اما در حالت باز به صورت کشویی به طرفین چهارچوب آن رانده شده و درب از قسمت وسط باز می‌شود. مزیت این نوع از درب‌ آسانسور این است که در مقایسه با انواع تلسکوپی با سرعت بیشتری باز و بسته می‌شوند. از جمله معایبی که افرادی که از این درب‌ها استفاده می‌کنند کم و بیش با آن مواجه شده‌اند، این است که در صورت عدم عملکرد صحیح چشمی خطر آسیب دیدن افراد در اثر ماندن لای درب و ضربه به آنان وجود دارد. در موارد خاص درب‌هایی متفاوت با کارایی خاص، باید طراحی شوند. این نوع درب‌ها هنگام استفاده از آسانسورهای باربر یا مسافربر بزرگ ضرورت پیدا می‌کنند. درب‌های عمودی بازشو یکی از انواع این درب‌های خاص هستند. موارد استفاده از آن‌ها در آسانسورهای باربری است که بار توسط خودرو در این نوع آسانسورها تخلیه می‌شود و درب آسانسور بر خلاف انواع معمول که به صورت افقی باز و بسته می‌شوند، به صورت عمودی و با حرکت در راستای بالا و پایین باز و بسته می‌شود. باز و بسته شدن در یا با دخالت دست و یا از طریق نیروی مکانیکی که توسط یک موتور تامین می‌شود، صورت میگیرد. ممکن است برای هر طبقه موتوری جداگانه تعبیه شود تا در هر طبقه عملکرد باز و بسته شدن درب آسانسور به صورت مستقل و اختصاصی انجام شود. آشنایی با اجزای درب آسانسور ها در ادامه توضیحات مختصری در مورد واژه‌های دیکتاتور و کفشک در انواع درب آسانسور جهت آشنایی بیشتر و بهتر مصرف کنندگان ارائه می‌شود. دیکتاتور: نقش این قطعه جلوگیری از اصابت شدید و محکم درب آسانسور به قسمت کابین آن است. کاربرد دیکتاتور سبب می‌شود تا درب آسانسور به آرامی بسته شود و به کابین صدمه وارد نکند. کفشک: نقش هدایت کننده دارد که در امتداد ریل راهنما قرار می‌گیرد. محل قرار گرفتن کفشک‌ها، معمولا در بالا و پایین کابین آسانسور است. دارای انواع مختلفی شامل کفشک لغزشی، ثابت و غلطکی است.

ادامه مطلب

درب آسانسور

مکانیزم درب آسانسور

در دنیای مدرن امروز، با افزایش ساختمان های آسمان خراش، آسانسورها به یک دستگاه مهم و ضروری برای آسایش افراد جامعه تبدیل شده اند. از این رو توجه به انواع مکانیزم درب آسانسور و نحوه عملکرد آنها می تواند یک موضوع مهم به خصوص برای مهندسان طراح و سازنده ساختمان ها محسوب شود.

آشنایی با انواع مکانیزم درب آسانسور

انواع مکانیزم درب آسانسور یا همان سیستم محرک درب آسانسور، جهت باز و بسته نمودن درب به طور اتوماتیک لحاظ شده اند. مکانیزم درب آسانسور در درب کابین در نظر گرفته شده است. به این ترتیب زمانی که آسانسور به سر طبقه می رسد درب کابین باز شده و قفل درب طبقه نیز درگیر می شود. در نتیجه این امر درب آسانسور باز می گردد. هنگام بسته شدن درب کابین نیز، مکانیزم قفل، درب طبقه را به آرامی آزاد می کند و باعث بسته شدن درب آسانسور می گردد. در این صورت کابین آسانسور می تواند مسیر حرکت خود را بدون برخورد به قفل ها ادامه دهد.

یکی از مهم ترین اجزای یک آسانسور کامل درب آن است که از لحاظ ایمنی سازه از اهمیت زیادی برخوردار می باشد. علاوه بر این نوع درهای نصب شده برای آسانسور در شکل ظاهری آسانسور نیز تاثیر می گذارد. در حال حاضر انواع مختلفی از درها برای آسانسور طراحی شده و قابل نصب اند. اما به طور کلی تمامی آنها را می توان در سه گروه غیراتوماتیک (دستی)، نیمه اتوماتیک و اتوماتیک تقسیم بندی کرد. درهای دستی معمولاً توسط کاربر باز و بسته می شوند. در حالی که درب اتوماتیک توسط یک اپراتور درب کنترل می شود. برای آشنایی بیشتر با نحوه عملکرد درهای آسانسور، این مقاله را به معرفی انواع مکانیزم درب آسانسور اختصاص داده ایم. با ما همراه باشید.

درب های غیراتوماتیک (دستی)

این نوع از درب آسانسور در حال حاضر بیشتر در ساختمان های قدیمی دیده می شود. اینگونه از درها معمولاً توسط کاربر اداره می شوند. گرچه برخی از مدل های جدیدتر به طور خودکار نیز بسته می شوند. درب های غیراتوماتیک در آسانسورهای قدیمی و کوچک اروپایی که قدمت آنها به دهه ۵۰ و ۱۹۷۰میلادی باز می گردد، رایج بوده اند.

درب های نیمه اتوماتیک

در این نوع از درب های آسانسور با توجه به اینکه درب طبقات با دست باز می شود، ولی درب کابین به صورت اتوماتیک باز و بسته می شود، به آنها درب های نیمه اتوماتیک می گویند. این درب ها برای ساختمان هایی که از فضایی خوبی در پاگرد طبقاتی برخوردار هستند مناسب است. در بخش های بعدی در خصوص درب طبقه و درب کابین آسانسور بیشتر توضیح خواهیم داد.

مکانیزم درب آسانسور

درب های اتوماتیک

در این نوع از درب های آسانسور، درب طبقه همراه با درب کابین باز و بسته می شود. در واقع نیروی محرکه هر دو به وسیله ساسپنشن تامین می گردد. این نوع از درب های آسانسور از استاندارد ویژه ای برخوردارند. تقریباً تمام درهای اتوماتیک توسط یک اپراتور درب در کابین آسانسور کنترل می شوند. این درب ها در مکان های مختلفی از جمله مدارس، بیمارستان ها، فرودگاه ها، مراکز صنعتی و مراکز خرید به کار می روند. درب های اتوماتیک همچنین بسیاری از ویژگی هایی را ارائه می دهند که درهای دستی از آنها استفاده نمی کنند. برخی از این ویژگی ها عبارت اند از: سنسورهای فشار، کنترل سرعت و تشخیص مانع. از سنسورهای ایمنی درب های اتوماتیک آسانسور برای جلوگیری از برخورد درب با هر نوع جسمی که در مسیر آن قرار می گیرد استفاده می شود.

آشنایی با انواع درب اتوماتیک

درهای کاملاً اتوماتیک را می توان در سه دسته اصلی افقی، عمودی و تاشو بررسی کرد. درب اتوماتیک افقی آسانسور از پرکاربردترین مدل درب در هر مدل فناوری آسانسور محسوب می شود. درب اتوماتیک عمودی نیز یکی از معدود مدل های درب است که در آسانسورها استفاده می شود. این درب ها بیشتر در آسانسورهای باربری کالا استفاده می شوند. این درها برای باز شدن به سمت (بالا) یا (پایین) و یا (بالا و پایین) حرکت می کنند.

آشنایی با درب کابین آسانسور

یکی از بخش های اساسی درب آسانسور درب کابین است که روی کابین آسانسور نصب می شود. درب هایی که روی کابین نصب می شوند نیز مانند درب طبقات آسانسور از انواع مختلفی ( تلسکوپی، سانترال و … ) برخوردار هستند.

آشنایی با درب طبقه آسانسور

در یک دستگاه آسانسور، به تعداد توقف های آسانسور در هر طبقه،  از یک درب طبقه استفاده می شود. این درها در محل ورودی طبقات به کابین قرار می گیرند. برخی از مشخصات مهم برای یک درب طبقه آسانسور با کیفیت عبارتند از: وزن بالا، ضد حریق، برخورداری از لولا و بلبرینگ مقاوم، دارای فوم آکوستیک و غیره. در ادامه موضوع انواع مکانیزم درب آسانسور، به معرفی و بررسی انواع مختلف درب طبقات آسانسور می پردازیم:

درب طبقه لولایی آسانسور

از آنجا که درب لولایی آسانسور تنها شامل یک درب و یک چارچوب ساده می باشد از لحاظ عرضی به فضای کمی نیاز دارد و نسبت به انواع دیگر نیز ارزان تر است. با این وجود این درب ها با زاویه ۹۰ درجه نسبت به دیوار باز می شوند و به همین خاطر موجب مسدود شدن راهرو می گردند. از طرفی افراد معلول و سالمند برای باز کردن این درب ها با مشکل رو به رو خواهند شد. از دیگر معایب درب طبقه لولایی می توان به عدم کنترل زمان باز و بسته شدن این درب اشاره کرد. این مورد موجب افزایش زمان ترافیک ساختمان می گردد.

درب طبقه تلسکوپی (از یک طرف بازشو)

درب طبقه تلسکوپی برای اماکنی نظیر مراکز تجاری و اماکن عمومی پر تردد به کار می رود که از ورود و خروج بسیار زیادی برخوردار هستند. عملکرد این درب ها تقریبا همانند درب های اتوماتیک کشویی است. این درب ها یک راه حل مناسب جهت دستیابی به حداکثر عرض بازشو در مکانیزم کشویی هستند. البته از آنجا که درب تلسکوپی آسانسور از یک طرف باز می شود، نسبت به درب سانترال ( از وسط باز شو) برای باز شدن به زمان بیشتری احتیاج دارد.

درب طبقه سانترال (از وسط بازشو)

می توان گفت این نوع از درب ها از لحاظ مکانیکی بسیار ساده طراحی شده اند. علاوه بر این از ظاهر زیبایی نیز برخوردار هستند. در درب طبقه سانترال (از وسط باز شو)، دو قسمت درب با هم باز و بسته شده و به طور همزمان به هم نزدیک و از هم دور می شوند. بنابراین سرعت عملکرد این نوع از درب طبقه آسانسور بسیار بالا است. این صرفه جویی در زمان برای ساختمان های بزرگ و یا مکان هایی که زمان دارای جنبه حیاتی است مثل بیمارستان ها، بسیار حائز اهمیت است.

مکانیزم درب آسانسور

ادامه مطلب

نجات اضطراری در آسانسور

آیا تا کنون درباره قطع برق و مشکلات ناشی از آن فکر کرده‌اید؟ آیا تا کنون در هنگام قطع برق در آسانسور محبوس شده‌اید؟ آسانسوری را در نظر بگیرید که با ظرفیت کامل در حال حرکت می‌باشد و ناگهان به دلیل قطع برق در فاصله بین طبقات متوقف می‌گردد. در این شرایط افراد محبوس شده در تاریکی بسر می‌برند و فقط نور محدود روشنایی اضطراری در کابین وجود دارد. در این حالت اضطراب بر افراد غلبه می‌کند و هر کدام از افراد محبوس شده بطریقی تلاش برای فراخوانی افراد بیرون کابین می‌کنند. یکسری فریاد می‌زنند، یکسری تلاش می‌کنند زنگ اضطراری را به صدا در آورند، یکسری تلاش می‌کنند درب آسانسور را به زور باز کنند خلاصه همه افراد در کابین آسانسور با چهره‌ای مضطرب دست به فعالیت خاصی می‌زنند در این شرایط تمام تلاش‌های افراد محبوس شده منجربه مطلع شدن افراد خارج از کابین آسانسور می‌گردد. افراد محبوس شده وقتی از شرایط فوق مطمئن می‌گردند آرامش نسبی پیدا می‌کنند اما غافل از اینکه نجات آنها از داخل کابین ممکن است با مشکلات دیگری مواجه شود همانطور که می‌دانید روش سنتی و متداول امروزی برای به حرکت در آوردن کابین در هنگام قطع برق، باز کردن ترمز مکانیکی آسانسور توسط اهرم و گرداندن چرخ دستی (Hand wheel) با رعایت احتیاط های لازم می‌باشد. معمولا سرایدارها و افرادی که بیشتر از دیگران در ساختمان حضور دارند، آموزش‌های لازم جهت انجام سیکل فوق را دیده‌اند. این افراد به محض اطلاع از محبوس شدن عده‌ای در آسانسور به سرعت وارد عمل می‌شوند. اگر قطع برق در شب اتفاق افتاده باشد، برای این افراد رفتن به موتورخانه در شرایطی که برق راه پله‌ها نیز قطع می‌باشد خیلی به کندی صورت می‌گیرد. بدشانسی افراد محبوس شده زمانی است که هیچکدام از افراد دوره دیده در ساختمان حضور نداشته باشند و یا کلید موتورخانه در زمان قطع برق در دسترس نباشد که در این وضعیت باید از آتشنشان‌ها و یا افراد دوره دیده در ساختمان‌های مجاور بهره گرفت. این واقعه در ساختمان‌های مسکونی کم تردد و یا در ایام تعصیل که اکثر ساکنین به مسافرت رفته‌اند می‌تواند شرایط بحرانی‌تری را ایجاد نماید و یا وقایع تلخ‌تری را بوجود آورد. به هر حال می‌بینید که آزاد شدن افراد و زمان محبوس شدن آنها در کابین می‌تواند به عوامل متعدد وابسته باشد و این عوامل ممکن است منجربه ساعت‌هاحبس افراد در داخل آسانسور گردد. به نظر شما در قرن بیست و یکم که تکنولوژی پیشرفت قابل ملاحظه‌ای نموده و ابزار و سیستم‌های کمکی مناسبی در همه زمینه‌ها طراحی و ساخته شده است بهتر نیست که بجای دسته و پنجه نرم کردن با شرایط پر دغدغه فوق از تکنولوژی بهره گرفت. با توجه به شرایط فوق ما بر آن شده‌ایم که در این مقاله به بررسی کاربردی سیستم‌های نجات اضطراری پرداخته و نکات مرتبط با این سیستم‌ها را که در صنعت آسانسور مطرح است بررسی نمائیم. سیستم‌های نجات اضطراری طوری طراحی شده‌اند که قطع برق را تشخیص داده و با پخش پیغام‌هایی چون “هم اکنون ما با قطع برق مواجه شده ایم. لطفا اندکی تامل بفرمائید، آسانسور تا چند ثانیه دیگر مجددا به کار خواهد افتاد” موجب آرامش گردیده و با رعایت نکات ایمنی، آسانسور را به حرکت در می‌آورند و به راستای طبقه رسانده و درب را باز می‌کنند تا افراد از داخل کابین آزاد شوند. تا اینجا سعی نمودیم دو وضعیت فوق را مورد بررسی قرار دهیم. بررسی عملکرد سیستم نجات اضطراری این سیستم از بخش‌های متنوعی تشکیل گردیده که با توجه به کاربرد بخش‌های مختلف تقسیم‌بندی صورت گرفته است. بخش کنترل مرکزی، اطلاعات موردنیاز خود را از واحدهای دیگر می‌گیرد و با رعایت قوانین و استانداردهای موجود سیستم را کنترل و نجات اضطراری را محقق می‌نماید. این سیستم در کنار تابلو فرمان هنگام قطع برق، کنترل موتور و ترمز مکانیکی و درب آسانسور را در دست گرفته و فرامین لازم را صادر می‌نماید. نکات مهم در سفارش سیستم نجات اضطراری برخی سیستم‌ها و قطعات در آسانسور تنوعی ندارند و انتخاب آنها بصورت روتین انجام می‌گیرد اما برخی دیگر از اینها مانند تابلو فرمان و سیستم نجات اضطراری به سفارش مشتری وابسته است. در سفارش هر سیستم نجات اضطراری باید به نکات زیر توجه نمود: نوع آسانسور (کششی یا هیدرولیک) نوع موتور (آسنکرون یا سنکرون) ولتاژ و جریان شیر برقی در آسانسور هیدرولیک ولتاژ و جریان ترمز مکانیکی ولتاژ و جریان کمان درب بازکن نوع درب: درب آسانسور جزء بخش‌هایی است که از تنوع بالایی برخوردار است. در بازار ده‌ها مدل درب وجود دارد که مدارات فرمان و کنترلر آنها متفاوت است از جمله این درب‌ها میتوان از درب سری ۲۰۰۰ و درب فرماتور ۲۲۰ و فرماتور درایودار و اتوبوسی و درب مری و درب سه فاز درایودار و بدون درایو و .. نام برد که در سفارش تابلو باید نوع آن به سازنده معرفی گردد.

ادامه مطلب

فلکه هرزگرد آسانسور چیست؟

b30d2f9919c3418f9f62080d5f65eecf

فلکه هرزگرد یکی از بخش های مهم و اساسی در سیستم تعلیق آسانسور می باشد که برای انتقال قدرت و نیروی موتور و حرکت به سیم بکسل به کار می رود و نیروی کششی که در اثر اصطکاک  ایجاد شده بین سیم بکسل و سطح شیارهای فلکه می باشد.
اتصال سیم بکسل به مرکز کابین و مرکز وزنه تعادل  از طریق  فلکه گیربکس نیز امکان پذیر است که باید  در این حالت از فلکه بسیار بزرگی که روی گیربکس قرار می کیرد ،استفاده نمود که هم از نظر اقتصادی مقرون به صرفه نخواهد بودوهم فضای زیادی را اشغال می کند .به همین دلیل  از دو فلکه کوچک، یکی برای گیربکس و یکی برای فلکه هرزه گرد استفاده می شود که فاصله بین کابین و وزنه تعادل  را فراهم می سازد.
در سیستم تعلیق آسانسور جهت ایجاد فاصله، انتقال قدرت از موتور آسانسور و افزایش مزیت مکانیکی سیستم های تعلیق آسانسور از فلکه هرزگرد استفاده می شود. بیشترین فشار کابین و بار یا ظرفیت داخل کابین به همراه قاب وزنه تعادل و حتی وزن سیم بکسل ها، به روی فلکه اعمال می شود. در آسانسور از دو نوع فلکه استفاده می شود که به فلکه های هرزگرد معروف می باشند.
فلکه هرزگرد ثانویه و فلکه هرزگرد انحرافی. فلکه ثانویه معمولا در آسانسورهای گیرلس و مستقیما در زیر موتور استفاده می شود و فلکه انحرافی برای تغییر جهت سیم بکسل و هدایت سیم بکسل ها به کار می رود.
بنابراین فلکه ها جز اصلی سیستم محرکه آسانسور می باشند و هر گونه مشکل در آنها می تواند تاثیر بسیار زیادی بر حرکت آسانسور بگذارد پارامترهای فلکه هرزگرد آسانسور می بایست با موتور آسانسور هماهنگ باشد.
بنابراین هنگام خرید فلکه هرزگرد، نوع موتور باید مشخص باشد. همچنین قطر فلکه هرزگرد می بایست حداقل چهل برابر قطر سیم بکسل کششی باشد. فلکه های هرزگرد موجود در این مجموعه به دلیل استفاده از مرغوب ترین مواد اولیه و استفاده از دانش فنی متخصیصن علم ریخته گری، با تهیه آلیاژی از چدن که دارای استحکام فشاری بالا و مقاومت سایش و خوردگی مطلوبی نسبت به سایر فلکه های موجود در بازار دارند و همچنین استفاده از بلبرینگهای برند اصلی و کیفیت عالی با انجام تست و آزمایش های لازمه جهت اطمینان از کیفیت آن و ماشینکاری بسیار دقیق قطعه ریخته گری شده جهت جلوگیری از تنش یا بالانس می باشد
همچنین تولیدات پس از اتمام هر مرحله از ساخت و مونتاژ محصول توسط واحد کنترل کیفی مجموعه به صورت دقیق کنترل می گردد و این امر باعث تحویل قطعه ای سالم با گارانتی معتبر به مشتریان می باشد.

ادامه مطلب

تابلو فرمان آسانسور چیست و چه وظیفه ای در آسانسور دارد؟

تابلو فرمان آسانسور یکی از مهمتریم بخشهای الکتریکی و کنترلی آسانسور می باشد و شامل مدار های فرمان و ریز پردازنده و قطعات الکترونیکی می باشد که وظیفه کنترل حرکت کابین و نیز اعلام وضعیت های مختلف را بر عهده دارد. تابلوفرمان آسانسور معمولا در موتورخانه نصب میگردد. تعدادی از وظایف اصلی تابلو فرمان آسانسور به شرح زیر است:

  • کنترل جهت حرکت و سرعت موتور اصلی
  • پردازش درخواستها از کابین و طبقات آسانسور
  • کنترل تجهیزات الکتریکی مانند : ترمز ها ، سوئیچ ها ، درب کابین و …
  • نظارت دقیق بر حرکت کابین آسانسور و حفظ ایمنی های لازم
  • پاسخگویی و پردازش درخواستهای الکتریکی بخشهای مختلف آسانسور
  • حفاظت الکتریکی از تجهیزات آسانسور
  • تشخیص وضعیت ها و موقعیت کابین در هر لحظهelevator-controller
ادامه مطلب

نکات ایمنی در آسانسور

اگر چه آسانسورها یکی از مطمئن‌ترین شیوه‌های حمل‌ونقل موجود هستند اما با استفاده از چند راهنمای ساده می‌توانید از امنیت خود مطمئن تر شوید. نه تنها باید بدانید چگونه به [...]
ادامه مطلب

سبد خرید شما