Skip to Content

آرشیو

آیا نصب آسانسور در ساختمانهای قدیمی فاقد آسانسور امکان پذیر است؟

نصب آسانسور در یک ساختمان قدیمی سه یا چهار طبقه و فاقد آسانسور کیفیت زندگی ساکنان را متحول میکند

ادامه مطلب

قطعات آسانسور و عوامل اصلی در کیفیت آن

در این قسمت هدف ما توضیح این مطلب است که اساس و پایه یک آسانسور خوب در بحث اجرایی چیست؟ و چگونه می‌توان شاخص‌های این بحث اجرایی را رعایت کرد.

ادامه مطلب

سبد خرید شما