Skip to Content

آرشیو دسته بندی ها:مقالات

بررسی تخصصی ریل آسانسور

ساخت ریل های راهنمای مورد استفاده در صنعت آسانسور بر اساس استاندارد بین المللی ISO 7465 بوده و به تولید کنندگان مجوز تولید ریل های سرد با دو روش، ماشین کاری و همچنین کشش سرد را می دهد. براساس استاندارد ساخت ریل های آسانسور بدین شرح است که حداکثر و حداقل مقاومت فولادی در ریل هایی با مقطع T به ترتیب ۵۲۰ و ۳۷۰ نیوتن بر متر مربع می باشد. برای مشخص نمودن روش های ساخت ریل های راهنما ، از پسوند های ذیل استفاده مینمایند:
ریل هایی که به روش ماشین کاری ساخته شده اند پسوند B/ریل هایی که به روش کشش سرد ساخته شده اند پسوند A/ ریل هایی که به روش ماشین کاری سرعت بالا ساخته شده اند پسوند BE/
فرآیند ریل های ماشین کاری بدین صورت می باشد که، پس از فرآیند نورد، جهت صیقلی و یک دست شدن سطح نهایی ریل ها، به وسیله ماشین کاری لایه هایی از روی ریل ها برداشته می شود. نمی توان ریل های تولید شده توسط هر یک از روش ها را نسبت به هم برتر دانست. در فرآیند تولید محصولات فولادی، شمس فولادی به روش های ذیل به اشکال گوناگون تبدیل می شود:
فولاد کشش
به واسطه نیروی کششی فلز از درون قالب خارج می شود. در این روش شکل دهی فولاد (در اندازه های مورد نظر) با تلورانس بسیار کمتری انجام می شود. محصول نهایی صلب تر و سخت تر نسبت به روش نورد بوده و همچنین دارای مقاومت کششی و فشاری بالاتری می باشد.
نورد (به روش های گرم و سرد) در صنعت آسانسور
از میان دو غلتک شمس فولادی را عبور می دهند. در روش نورد سرد، فولاد به دمای ۷۰۰ درجه رسیده و همچنین در روش نورد گرم ، فولاد به دمای ۵۰ تا ۱۰۰ درجه بالاتر از نقطه تبلور مجدد فولاد می رسد.کشش به طور معمول در دمای محیط انجام شده و ضخامت و سطح مقطع محصول نهایی با توجه به خواص مورد نیاز، پس از فرآیندهای شکل دهی متفاوت خواهد بود. در این روش ها بایستی با توجه به خواص گرمایی فولاد مورد استفاده، قبل از فرآیند شکل دهی و سرد شدن فولاد، ابعاد سطح مقطع تخمین زده شود.
تاثیرات درجه حرارت بسیار مرتبط با نوع ماده و ناخالصی های آن می باشد. تاثیرات دما بر ویژگی های فلزات به شرح ذیل می باشد:
بر منحنی تنش – کرنش تاثیرات مهمی می گذارد.با افزایش درجه حرارت، خواصی همچون چقرمگی، چکش خواری و همچنین تورق پذیری افزایش می یابند.با فازایش درجه حرارت، خواصی همچون تنش تسلیم، حد نهایی استحکام کششی فلزات و همچنین مدول الاستیسیته کاهش می یابند.با افزایش درجه حرارت، توان سخت کاری کاهش می یابد. (تغییر شکل به راحتی امکان پذیر می باشد)
با فرض یکسان بودن کیفیت و آلیاژ فولاد خام مورد استفاده و استاندارد بودن فرآیند تولید می توان پروفیل های نهایی را با هم مقایسه نمود در غیر این صورت مقایسه بسیار دشوار خواهد بود.
مرحله اول و عملیات گرم
شمس فولادی به وسیله نورد به شکل سپری در آمده و به دو روش ماشین کاری یا کشش سرد به محصول تبدیل می شود. دو فرآیند ماشین کاری و کشش سرد شامل مرحله پرداخت یا Finishing می باشند که در دمای محیط انجام شده و پایه پروفیل Tشکل مورد استفاده هر دو ، به یک روش تولید می شود. در ساخت ریل به روش کشش سرد به دلیل وجود فشار و تغییر ساختار مولکولی، مقاومت فشاری و کششی در محصول نهایی بیش تر شده و ناهمواریهای بسیار و برجستگی هایی روی ریل باقی می ماند که آنها را برای سرعت های پایین مناسب تر می سازد. ریل های ماشین کاری شده سطح صیقلی تری نسبت به ریل های ساخته شده به روش کشش سرد دارند به طوری که در سرعت های بالا حرکت نرم تری را فراهم می سازد.
ریل آسانسور تولید شده به روش کشش سرد دارای افزایش طول متفاوتی بوده در نتیجه موجب بروز تنش سه بعدی در ریل تولیدی می شود(عملیات تنش گیری در سطح مقطع های بزرگ دشوار می باشد) بنابراین بایستی برای تولید ریل با سطح مقطع های بزرگ از روش ماشین کاری استفاده نمود. استفاده از ریل های آسانسور تولید شده به روش کشش سرد به علت داشتن تلورانس بالاتر( در صافی ریل ها ) در سرعت بالا و ارتفاع بالا (به دلیل تکان های زیاد و کاهش نرمی حرکت )مناسب نمی باشد. در روش های ماشین کاری و همچنین کشش سرد از فولاد های متفاوتی جهت تولید ریل استفاده می شود. در روش ماشین کاری از فولاد ۴۳۰B و در روش کشش سرد از فولاد ۳۶۰B که به ترتیب معادل St44 و St37 می باشند استفاده می شود. فولاد به کار رفته جهت تولید ریل به روش کشش سرد گران تر بوده و به علت بالا بودن سرعت فرآیند کشش سرد، می توان از ضایعات تولیدی، جهت تولید ریل های آسانسور با مقاقطع کمتر ( T5 و T9 ) که در ارتفاع ها و سرعت های کمتر کاربرد دارند، به صرفه تر می باشد.
فرآیندهای لایه برداری و کشش سرد به شرح ذیل می باشند:
لایه برداری عبارت است از ماشین کاری ریل با برداشتن لایه از زبانه آن .کشش سرد عبارت است از کشیدن مواد خام تا جایی که ساختار آن تغییر کند.
در فرآیند کشش سرد به علت متفاوت بودن ضخامت مواد خام نورد شده برجستگی های اندکی به وجود خواهد آمد و موجب افزایش میزان شتاب شعاعی (جانبی ) شده و در نتیجه استفاده ی آنها را برای سرعت های بالای ۱/۶ متر بر ثانیه امکان پذیر نمی نماید. به علت انجام محاسبات از طریق مدل سازی ریاضی جهت معین نمودن محدودیت های سرعت برای ریل ها، میزان محدودیت های مشخص شده تقریبی می باشد.
وظایف لقمه و علت اهمیت وجود آن:
اجازه لغزش به ریل را می دهد.توانایی تحمل تمامی تنش ها (ناشی از حرکت کابین ) را داشته باشد.
در ریل هایی که کیفیت مناسبی ندارند، لغزش های متناوب قابل حس (به دلیل تکان های حرکت در محل اتصال ریل ها )ایجاد می شود. جهت زدودن زنگ پیش از نصب ریل(جهت عملکرد صحیح کفشک های غلتکی و لغزشی) از سوهان یا کاغذ سمباده استفاده می شود. روغن های مورد استفاده …..با زنگ سازگاری دارند.
ریل های راهنما هنگام عملکرد پاراشوت دچار آسیب می شوند، در غیر این صورت، در حالت عادی (به علت کمتر بودن سختی کفشک های غلتی و لغزشی) به هیچ عنوان خوردگی در آنها مشاهده نمی شود. پاراشوت بر روی ریل راهنما عمل می کند. از وظایف ریل راهنما می توان به حفظ ایمنی و هدایت آسانسور اشاره نمود که از فولاد در ساخت ریل ها به علت ارزان بودن و به نحو احسنت انجام دادن این وظایف استفاده می شود.
به دلایل ذیل ریل های آسانسور را به طول ۵ متر می سازند:
طول بهینه برای تولید ریل می باشد.چک کردن پارامترهایی که در صاف بودن ریل ها موثر می باشد را آسان می نماید.
ریل هایی با طول ۳ متر( هنگامی که وزن ریل سنگین باشد) نیز تولید می شود .
نحوه ی تاثیر تکان های ساختمان بر مسیر حرکت آسانسور
با انقباض و انبساط و همچنین تغییر دما ی ساختمان در ریل ها خمش ایجاد می شود. تاثیرات تکان ها تنها بر ساختمان های بلند می باشد.
علت اهمیت نصب ریل های آسانسور:
در صورت استفاده نشدن از ریل های با کیفیت و هم تراز ننمودن در نصب، حرکت آسانسور به سختی امکان پذیر خواهد بود به این علت اتصلات بین ریل های آسانسور از اهمیت بسزایی برخوردارند. در ریل های تولید شده به روش کشش سطح، فرآیند کشش سطح به اصلاح خصوصیات ماده خام پرداخته و سطح ریل های راهنما جداگانه پولیش نخواهند شد.
تاثیر مسیر حرکت وزنه تعادل بر نرمی حرکت:
لرزش ناشی از حرکت وزنه تعادل از طریق سیم بکسل منتقل شده و نرمی حرکت را به نوعی تحت تاثیر خود قرار می دهد. ریل های کابین بایستی نسبت به ریل های راهنمای وزنه تعادل، دارای کیفیت بیش تری باشند.
آیا استفاده از کفشکهای غلطکی در آسانسورهای سرعت بالا کیفیت حرکتی را تأمین می نماید؟
در آسانسورهای سرعت بالا تمامی قطعات از بزرگترین و مهمترین قطعه ، تا کوچک ترین جزئیات قابل اهمیت است. کفشک غلطکی می بایست از کیفیت بالا برخوردار باشد، اما با توجه به نوع سیستم تعلیق ممکن است مسیر حرکت کابین قابل قبول نباشد، و بنابراین بهترین نتیجه ممکن حاصل نخواهد شد. در حال حاضر، روش حصول نرمی حرکت در آسانسورهای سرعت بالا استفاده از کفشک های غلطکی با فنرهای با ضریب سختی پایین است که می توانند تغییرات شتاب را بهتر فیلتر کنند. در عین حال چنین روشی می تواند بسیار خطرناک باشد،چرا که دامنه بالای حرکت غلتک ها بر روی کابین ممکن است باعث درگیر شدن آنها با سیستم ایمنی آسانسور و دیگر قطعات مکانیکی گردد. از نظر اصولی، تنش فنرها باید همواره بیش از مقدار تنش به دست آمده در محاسبات آسانسور باشد.

ادامه مطلب

قطعات آسانسور

قطعات آسانسورمتشکل از قطعات مکانیکی والکترونیکی میباشد.
ریل :که وظیفه هدایت کابین وکادر وزنه رادارد برندهای موجود :مونتوفرو ایتالیا- مارزی ایتالیا-سوپر ساورا اسپانیا – لوسان اسپانیا-اس ریل ترکیه -رونفا چین
کابین:اتاقکی است نفر-بار-تخت بیمار وماشین بستگی به نوع نیاز در آن قرار گرفته وبالا وپایین میروند.کابینهای نفر بر در دونوع فضای بسته باسکلت فلزی باتزئینات داخلی استیل -نیمه استیل (فرمیکاباتزئینات استیل)میباشد .ونوع دیگر کابین کابین نمای باز یاپانوراماکه اسکلت فلزی داشتته ودر قسمت نمای ساختمان ار جنس شیشه یاطلق میباشد
وزنه تعادل:همانطور که از اسمش پیداست وظیفه ایجاد تعادل بین کابین وکادر وزنه را داردکه وزن کابین وقطعات موجود نصب شده روی کابین راخنثی میکند.
سیم بکسل :سیم بکسل وظیفه اتصال بین کابین ووزنه رادارد که این اتصال از روی کابین شروع شده وبه دور موتوروفلکه هرزگرد وسپس به کادر وزنه وصل میشود.
گاورنر :مکانیزمی شبیه کمربندماشین رادارد بستگی به نوع وسرعت طراحی شده به عنوان مثال یک متر در ثانیه مادامی که آسانسور باسعت مجاز حرکت میکند هیچ کاری انجام نمیدهد اما به محض اینکه به هر دلیلی سرعت آسانسور از حد مجاز بالاتر برود عمل کرده توسط سیم بکسلی اهرم پاراشوت(ترمزاضطراری) راکشیده وکابین توقف میکند .
پاراشوت :قطعه ایست مکانیکی زیر یاروی کابین نصب که توسط دوفک ثابت ومتحرک دوطرف ریل نصب ودر مواقع اضطراری از گاورنر جهت ترمز اضطراری فرمان میگیرد که بر دونوع لحظه ای وتدریجی میباشد .
درب طبقات:بر دونوع کلی لولایی واتوماتیک میباشد.که درب لولایی تشکیل شده است از یک درب فلزی که بستگی به موقعیت ساختمان بازشوی آن به سمت چپ یاراست میباشد که روی این در قطعاتی چون قفل دیکتاتور وفنر درب وقاب شیشه با شیشه های سیمی نصب میشود . درب اتوماتیک تشکیل شده است از دویا سه لته که بستگی به موقعیت به سمت چپ یا راست یا به دوجهت جمع میشود .
موتور :بر دونوع گیربکسی تکدور ودودور وگیرلس میباشد که مارکهای مختلفی از آن در بازار موجود میباشد از جمله شیندلر اسپانیا- ساسی ایتالیا-الکمپ ایتالیا-سیکور ایتالیا-مونتانوری ایتالیا-ناگل اروپا -جم ایتالیا-آکار وآکیش ترکیه
درب کابین :که به دوصورت کشویی سماتیک واتوبوسی میباشد.
تابلو فرمان:کلیه فرمانها ودستورات به تابلوفرمان ارسال واز تابلو به قطعات ارسال میگردد که نوع اول آن پلاتینی که دیگر کاربردی ندارد ومیکروپروسسوری دو دور وتکدور بااینورتر درایو vvvfکه به تدریج دور موتور رابالا میبرد.
شاسی احضار:که در دونوع توکار و روکار داخل کابین وطبقات میباشد شاسی طبقات دارای یک کلید برای احضار وصفحه نمایشگر که جهت حرکت کابین وموقعیت کابین رانشان میدهد/ شاسی کابین به تعدادطبقات شاسی احضار یایک صفحه کلیدبرای ثبت طبقه مقصدکلید فن کلید آژیر وکلید DO به همراه یک صفحه نمایشگر که جهت حرکت موقعیت کابین یاپیغمهایی چون اضافه باررانشان بدهد.شاسی های فول آپشبی به بازار آمده که قبلیت پخش فیلم وعکس دمای کابین سرعت حرکت وغیره را دارامیباشد.
جعبه روزیون:بستگی به تابلوی فرمانی که استفاده میکنیم دونوع ساده وکارکدک میباشد وظیفه آن ارتباط وانتقال داده ها وفرامین بین تابلو فرمان وکابین رادارد.وبرروی آن چندسویچ برای حالت نرمال وزوزیون(بازرسی )که سرویسکاران ازآن جهت بالا وپایین ویک کلید استپ اضطراری وجود دارد.
فوتومگنت :دو سنسور سوییچ آهنربایی میباشد که نصبت آهنرباهایی که بروی ریل چینده میشود یکی ازآنها وضعیت همسطح شدن کابین درطبقه ودیگری دوراندازمیباشد.
مگنت دربازکن: در کابین های فاقد ارب داخلی ودربهای اتوبوسی برای باز کردن قفل درب لولایی بکار میرود .
لمینت شالتر:میکروسوئیچی است که سه عددازآن در بالای چاهک آسانسور وسه عدددر پایین چاهک استفاده میشود که به ترتیب اولی برای شناسایی حد بالاوپایین دومی برای دورانداز اجباری وسومی برای استپ درمواقعی که کابین سنسور level رانخوانده باشد عمل کرده وکابین را متوقف میکند.

ادامه مطلب

ضربه گیر ها در آسانسور

آسانسور ها باید با ضربه گیر ها که در کف چاهک و در مکان انتهایی حرکت کابین و وزنه تعادل قرار می گیرند ، تا وسیله اضطراری نهایی را تشکیل دهند . اگر ضربه گیرها به کابین یا وزنه تعادل وصل شوند باید یک پایه یا فونداسیونی به ارتفاع نیم متر در چاهک قرار بگیرد تا این ضربه گیر ها روی آن بنشینند.

دو نوع کلی از ضربه گیرها وجود دارد :

  1.  نوع جمع کننده انرژی
  2. مستهلک کننده انرژی

۱- ضربه گیر نوع جمع کننده انرژی یا بدون حرکت برگشتی می تواند برای سرعت های تا ۱ و یا ۱.۶ متر بر ثانیه به ترتیب بکار گرفته شود .

۲- ضربه گیر نوع مستهلک کننده انرژی مستقل از سرعت اسمی آسانسور بکارگرفته می شود . یک دور انداز ، موتور را کنترل نموده و در رسیدن به طبقه توقف ، در صورتیکه ضروری باشد ، سرعت کابین را به حدی کم کند تا سرعتی که کابین در موقع نشستن به روی ضربه گیردارد از سرعتی که ضربه گیر برای آن طراحی شده زیادتر نباشد.

ضربه گیر پلی اورتان ( جمع کننده انرژی ) :

ضربه گیرهای پلی اورتان در برخی کشورها برای سرعت اسمی پائین بسیار معروفیت یافته است .

ضربه گیر فنری ( جمع کننده انرژی ) :
قطعه اصلی این نوع ضربه گیر ها معمولا یک فنر مارپیچ ساخته شده از مقطع گرد یا مربع است .

ضربه گیر هیدرولیک ( مستهلک کننده انرژی ) :
در مقایسه با نیروی باز دارندگی فزاینده ضربه گیرهای فنری ،ضربه گیرهای روغنی می توانند طوری طراحی شوند که در حین عمل توقف نیروی ثابتی را اعمال نمایند که نتیجتا باز دارندگی ثابت خواهد بود .

 

ضربه گیر باید توانایی تبدیل انرژی جنبشی کابین ( یا وزنه تعادل ) در لحظه اصابت به حرارت ، و همینطور انرژی پتانسیل ناشی از کاهش سطح ، که مساوی با جابجایی ضربه گیر است را داشته باشد .

ادامه مطلب

بررسی‌ صدمات ناشی‌ از شتاب ایجاد شده در اثر ضربه بافر در آسانسور

آسانسور همانند هر وسیله متحرک دیگری احتیاج به نوعی وسیله به عنوان ترمز یا نگهدارنده وسیله دارد.

ادامه مطلب

یو پی اس چیست؟ و چرا به یو پی اس نیاز داریم؟

یو پی اس مخفف چه کلماتی است و چرا به یو پی اس نیاز داریم؟
یو پی اس مخفف عبارت Uninterruptible Power Supply و به معنی منبع تغذیه بدون وقفه است. این دستگاه برق مورد نیاز برای استفاده دستگاه‌هایی مانند کامپیوتر، ادوات پزشکی و تجهیزات امنیتی، آسانسور و… را مستقل از اینکه برق ورودی وجود داشته باشد یا خیر برای مدت محدودی تامین می‌کند.
همچنین شرایط برق ورودی را از نظر سطح ولتاژ، تغییرات ولتاژ و جهش‌های ناگهانی بهبود می‌دهد. در صورتی که یو پی اس ما هوشمند باشد علاوه بر موارد فوق می‌تواند دستگاه‌های متصل به خود را در زمان مناسب و به طرز صحیح خاموش نماید. در مورد اهمیت استفاده از یو پی اس همین بس که آمار نشان می‌دهد بیشتر از ۴۰ درصد مشکلات از بین رفتن اطلاعات، به مشکل قطع برق بر می‌گردد
چند نوع یو پی اس وجود دارد و این انواع از نظر فناوری چه تفاوت‌هایی باهم دارند؟
یو پی اس‌ها از یکی از فناوری‌های زیر استفاده می‌کنند:
۱- آف لاین
در این نوع یو پی اس مصرف کننده بصورت عادی از برق شهر استفاده می‌کند. و به محض قطع برق یو پی اس وارد مدار شده و عهده دار برق رسانی به مصرف کننده می‌شود.
۲- لاین اینتراکتیو (Line Interactive)
مجهز به ترانس افزاینده و کاهنده جهت ثابت کردن ولتاژ برای دستگاه مصرف کننده، هنگام قطع برق ورودی، یو پی اس بدون وقفه‌ای برق مطلوب و مورد نیاز مصرف را تامین می‌نماید.
چرا به یوپی اس نیاز داریم؟
کیفیت غیر ایستا و متغیر برق میتواند بر روی عملکرد کامپیوترها موثر باشد.
در این راستا وجود یو پی اس نه تنها به عنوان یک منبع تغذیه بلاوقفه، که به عنوان محافظی در برابر تغییرات ولتاژ ورودی نیز بسیار مهم و قابل توجه خواهد بود. و در نهایت وجود چنین خصوصیاتی است که میتواند از کاربر در مقابل رخدادهایی چون از بین رفتن و یا تخریب اطلاعات سیستم، حتی بدون حضور مستقیم وی ایمن سازد.
یو پی اس ها چند دسته اند؟
دسته بندی انواع مختلف یو پی اس غالبادر سه قسمت انجام می شود : Off-line وon-lineوline-interactive
یو پی اس off-line چییست؟
این نوع از یو پی اس ها تنها به هنگام قطع برق و به عنوان منابع جایگزین فعال می شوند.
یو پی اس on-line چیست؟
در شرایط طبیعی، تامین خروجی در این نوع یو پی اس ها پس از تصحیح ورودی (پاک سازی ورودی از انواع نویز و احیانا تصحیح سطح ولتاژ ورودی ) انجام می پذیرد. تنها در مواقعی چون بروز نقص فنی، سرریز بار یا افزایش خارج از رنج دما یو پی اس به مد bypass خواهد رفت.
یو پی اس line interactive چیست؟
در شرایط عادی این یو پی اس ها ورودی از طریق bypass به ترنسفرماتور منتقل می شود. در این هنگام ترانسفورماتور به عنوان شارژر عمل می کند و در نهایت از همین طریق خروجی ac تامین می گردد.

 

ادامه مطلب

سیستم های ایمنی در آسانسورها

از آنجا که آسانسورها معمولا سیستم های حمل ونقل بدون اپراتور یا راهبر بوده و همه فرمانهای مربوط به حرکت و توقف آنها با توجه به نیاز کاربر به صورت تمام اتوماتیک و توسط تابلو فرمان انجام میگیرد

ادامه مطلب

آیا نصب آسانسور در ساختمانهای قدیمی فاقد آسانسور امکان پذیر است؟

نصب آسانسور در یک ساختمان قدیمی سه یا چهار طبقه و فاقد آسانسور کیفیت زندگی ساکنان را متحول میکند

ادامه مطلب

سرویس و نگهداری درب آسانسور از چه لحاظی حائز اهمیت است؟

یکی از بخشهای آسانسور که ممکن است ایرادی برای آن پیش بیاید درب آسانسور می باشد که در هنگام سرویسکاری آسانسور باید این ایرادات را برطرف نمایید.

ادامه مطلب

انواع سیستم های تعمیر و نگهداری آسانسور

در این مطلب به دو نوع سیستم که جزء بهترین و پر کاربردترین سیستم های تعمیر و نگهداری آسانسور هستند اشاره می کنیم

ادامه مطلب

سبد خرید شما