روغندان ریل آسانسور یکی از قطعات پرکاربرد در آسانسور است.که در مرحله راه اندازی آسانسور مورد استفاده قرار می گیرد.میزان روغن روغندان در هر ماه توسط سرویسکار آسانسور مورد بررسی قرار گرفته و در صورت لزوم مقداری روغن بر آن افزوده می شود.در ادامه اطلاعات بیشتری در مورد این محصول ارائه می گردد.با ما همراه باشید.

 

روغندان ریل آسانسور

روغندان آسانسور در کشور ایران طراحی و به تولید رسیده است.

این روغندان مخصوص ریل آسانسور و بر روی کابین آسانسور نصب می گردد.

وظیفه روغندان چرب کردن و روانکاری ریل راهنمای آسانسور با استفاده از روغن مخصوص آسانسور است که داخل روغندان ریخته می گردد.نمدی هایی که روی روغندان قرار دارد بر روی ریل آسانسور کشیده شده و با چرب شدن ریل آسانسور ، حرکت کابین نرم و روان می گردد.