تابلوی فرمان آسانسور درواقع کنترل‌کننده‌ی عملکرد آسانسور و یکی از مهم‌ترین اجزای آن به‌شمار می‌رود. تابلوی فرمان در بالابرها مرکز پردازش سیستم است. دستورها از مدار فرمان به موتور انتقال می‌یابد؛ بنابراین عملکرد موتور و سایر اجزای بالابر به‌طور مستقیم به تابلوی فرمان وابسته است.

امروزه به‌طور متداول از دو سیستم کنترل میکروپروسسور دو سرعته و یا تری وی اف استفاده می‌شود. امکانات مختلف نظیر توقف در طبقه‌ی مدنظر، اعلام خرابی، شمارش تعداد سفر و… از طریق این سیستم‌ها قابل تعریف است.

سیستم کنترل اطلاعات را از اجزای مختلف بالابر نظیر شستی‌های احضار طبقات، کلیدهای ایمنی، سیستم شناسایی چاه و… دریافت می‌کند. پس از دریافت اطلاعت، سیستم کنترل مقصد مورد نظر مسافر، شرایط عملکرد ایمن تجهیزات و… را تشخیص می‌دهد. آن‌گاه با در نظر داشتن اولویت در پاسخ به اطلاعات دریافت‌شده از طبقات گوناگون و مسافران مختلف، دستورات لازم را به قسمت درایو تغذیه‌ی برق موتور انتقال می‌دهد و درنهایت، فرمان حرکت یا توقف بالابر صادر می‌شود.

everything-about-elevators-19