قطعات آسانسورمتشکل از قطعات مکانیکی والکترونیکی میباشد.
ریل :که وظیفه هدایت کابین وکادر وزنه رادارد برندهای موجود :مونتوفرو ایتالیا- مارزی ایتالیا-سوپر ساورا اسپانیا – لوسان اسپانیا-اس ریل ترکیه -رونفا چین
کابین:اتاقکی است نفر-بار-تخت بیمار وماشین بستگی به نوع نیاز در آن قرار گرفته وبالا وپایین میروند.کابینهای نفر بر در دونوع فضای بسته باسکلت فلزی باتزئینات داخلی استیل -نیمه استیل (فرمیکاباتزئینات استیل)میباشد .ونوع دیگر کابین کابین نمای باز یاپانوراماکه اسکلت فلزی داشتته ودر قسمت نمای ساختمان ار جنس شیشه یاطلق میباشد
وزنه تعادل:همانطور که از اسمش پیداست وظیفه ایجاد تعادل بین کابین وکادر وزنه را داردکه وزن کابین وقطعات موجود نصب شده روی کابین راخنثی میکند.
سیم بکسل :سیم بکسل وظیفه اتصال بین کابین ووزنه رادارد که این اتصال از روی کابین شروع شده وبه دور موتوروفلکه هرزگرد وسپس به کادر وزنه وصل میشود.
گاورنر :مکانیزمی شبیه کمربندماشین رادارد بستگی به نوع وسرعت طراحی شده به عنوان مثال یک متر در ثانیه مادامی که آسانسور باسعت مجاز حرکت میکند هیچ کاری انجام نمیدهد اما به محض اینکه به هر دلیلی سرعت آسانسور از حد مجاز بالاتر برود عمل کرده توسط سیم بکسلی اهرم پاراشوت(ترمزاضطراری) راکشیده وکابین توقف میکند .
پاراشوت :قطعه ایست مکانیکی زیر یاروی کابین نصب که توسط دوفک ثابت ومتحرک دوطرف ریل نصب ودر مواقع اضطراری از گاورنر جهت ترمز اضطراری فرمان میگیرد که بر دونوع لحظه ای وتدریجی میباشد .
درب طبقات:بر دونوع کلی لولایی واتوماتیک میباشد.که درب لولایی تشکیل شده است از یک درب فلزی که بستگی به موقعیت ساختمان بازشوی آن به سمت چپ یاراست میباشد که روی این در قطعاتی چون قفل دیکتاتور وفنر درب وقاب شیشه با شیشه های سیمی نصب میشود . درب اتوماتیک تشکیل شده است از دویا سه لته که بستگی به موقعیت به سمت چپ یا راست یا به دوجهت جمع میشود .
موتور :بر دونوع گیربکسی تکدور ودودور وگیرلس میباشد که مارکهای مختلفی از آن در بازار موجود میباشد از جمله شیندلر اسپانیا- ساسی ایتالیا-الکمپ ایتالیا-سیکور ایتالیا-مونتانوری ایتالیا-ناگل اروپا -جم ایتالیا-آکار وآکیش ترکیه
درب کابین :که به دوصورت کشویی سماتیک واتوبوسی میباشد.
تابلو فرمان:کلیه فرمانها ودستورات به تابلوفرمان ارسال واز تابلو به قطعات ارسال میگردد که نوع اول آن پلاتینی که دیگر کاربردی ندارد ومیکروپروسسوری دو دور وتکدور بااینورتر درایو vvvfکه به تدریج دور موتور رابالا میبرد.
شاسی احضار:که در دونوع توکار و روکار داخل کابین وطبقات میباشد شاسی طبقات دارای یک کلید برای احضار وصفحه نمایشگر که جهت حرکت کابین وموقعیت کابین رانشان میدهد/ شاسی کابین به تعدادطبقات شاسی احضار یایک صفحه کلیدبرای ثبت طبقه مقصدکلید فن کلید آژیر وکلید DO به همراه یک صفحه نمایشگر که جهت حرکت موقعیت کابین یاپیغمهایی چون اضافه باررانشان بدهد.شاسی های فول آپشبی به بازار آمده که قبلیت پخش فیلم وعکس دمای کابین سرعت حرکت وغیره را دارامیباشد.
جعبه روزیون:بستگی به تابلوی فرمانی که استفاده میکنیم دونوع ساده وکارکدک میباشد وظیفه آن ارتباط وانتقال داده ها وفرامین بین تابلو فرمان وکابین رادارد.وبرروی آن چندسویچ برای حالت نرمال وزوزیون(بازرسی )که سرویسکاران ازآن جهت بالا وپایین ویک کلید استپ اضطراری وجود دارد.
فوتومگنت :دو سنسور سوییچ آهنربایی میباشد که نصبت آهنرباهایی که بروی ریل چینده میشود یکی ازآنها وضعیت همسطح شدن کابین درطبقه ودیگری دوراندازمیباشد.
مگنت دربازکن: در کابین های فاقد ارب داخلی ودربهای اتوبوسی برای باز کردن قفل درب لولایی بکار میرود .
لمینت شالتر:میکروسوئیچی است که سه عددازآن در بالای چاهک آسانسور وسه عدددر پایین چاهک استفاده میشود که به ترتیب اولی برای شناسایی حد بالاوپایین دومی برای دورانداز اجباری وسومی برای استپ درمواقعی که کابین سنسور level رانخوانده باشد عمل کرده وکابین را متوقف میکند.