پس از عملیات نصب، نگه داری ، سرویس و تعمیرات بسیار حایز اهمیت است. زیرا ممکن است هم برای قطعات الکتریکی و هم قطعات مکانیکی آسانسور ایراداتی به وجود آید.
یکی از بخشهای آسانسور که ممکن است ایرادی برای آن پیش بیاید درب آسانسور می باشد که در هنگام سرویسکاری آسانسور باید این ایرادات را برطرف نمایید. در ادامه تعدادی از مهمترین ایرادات مربوط به درب آسانسور که ممکن است با آن مواجه شوید را بیان می کنیم:

*** درب طبقات بسته می شود پس از چند لحظه درب اتوماتیکی آن بعد از بسته شدن دوباره باز می شود!
مشکل در سیم کشی مدار ایمنی است در ۹۹ درصد مواقع قفل است اما باید دوشاخ درب اتومات کابین را نیز چک کنید

***کابین سر طبقه توقف کرده اما درب اتوماتیک کابین را باز نمی کند!
اشکال اول: لته های درب اتومات کابین به روی ریل چسبیده اند
اشکال دوم: موتور درب اتومات روی کابین ضعیف شده است
اشکال سوم: سیم های C و COM باید چک شود

*** وقتی لته های درب اتومات خوب باز و یا بسته نمی شوند!
مشکل از آشغال و یا شلی ریل و یا یک بار درب اتومات را ریست کنید

*** قفل درب به داخل درب نمی رود و خوب جا نمی خورد!
شما باید سوراخ روی درب را کمی با سوهان بزرگ کنید و یا لولای درب را باید با چکش ضربه بزنید و بالا بیاید

*** درب اتومات کابین بسیار آرام و یا تند حرکت کند!
شما باید از روی درب اتومات سرعت را کم یا زیاد بکنید و یا ریست کنید

*** درب اتوماتیک مدتی است کاملا باز نمی شود چگونه رفع عیب کنیم!
یا اشکال از موتور سردرب اتومات کابین است و یا یا باید سرعتش کمی زیاد شود

*** درب آسانسور قبل از بسته شدن کامل باز می گردد!
اشکال در این است که میکروسوئیچ ضربه گیردرب آسانسور (KP) عمل می کند و ولتاژ ۲۴ ولت به ترمینال مربوطه در تابلو نمی رسد.
اشکال بعدی این است که ممکن است زمان برای بستن درب کم باشد برای حل این مشکل کافی است وارد منوی Timer Setting شده زمان Door Close Timer را زیاد نمایید.

*** درب آسانسور کامل باز نمی گردد!
مهمترین اشکال در این مورد این است که زمان برای بازکردن درب کم است و باید به منوی Timer Setting وارد شده و تایم Door Open Time را زیاد کنید.
اشکال بعدی این است که ممکن است ترمینال ورودی DC پل شده باشد.

*** درب آسانسور بسته شده اما آسانسور حرکت نمی کند!
اشکال اول: این است که مدار قفل درب کامل نمی شود و ولتاژ به ترمینال مربوطه در تابلو فرمان نمی رسد.
اشکال دوم: این است که سیمها را به ترمینال COM و NC ببندید سپس اگر مشاهده کردید درب بقرعکس عمل میکند ، اشکال از سیم کشی ترمینالهای درب می باشد.

***درب نیمه اتوماتیک با موتور DC بخوبی عمل نمی کند!
برای رفع این عیب سیم هایی که از مکانیزم درب به تابلو وصل شده است را باز کنید و سپس دو سیم مربوطه را به هم وصل کنید. در این حال باید درب بسته شود همچنین وقتی دو سیم را قطع کنید باید درب باز شود حال اگر این موارد درست بود عملکرد صحیح ترمینال تابلو مربوط به شستی داخل کابین و KP را بررسی کنید.

*** درب اتوماتیک آسانسور با موتور DC درست عمل نمی کند!
برای رفع این عیب سیمهای COM – NO – NC که از بورد کنترلی درب به تابلو وصل شده را باز کنید و سپس سیم COM را به NC وصل کنید در این صورت باید درب بسته شود سپس سیم COM را به NO ببندید که در این صورت باید درب باز گردد. حال اگر سیستم درب به این صورت درست عمل می کند ترمینال مربوطه به تابلو فرمان را کنترل کنید، در صورت عملکرد نادرست سیم کشی سیستم درب مشکل دارد.

تعدادی از ارورهایی که ممکن است تابلوفرمان نشان دهد را نیز در زیر می توانید مشاهد کنید.

تابلو فرمان ارور DOOR IS OPEN 401- FL G MU01 MD01 نشان می دهد:
عیب : ۱- کنتاکت دو شاخه درب طبقات قطع می باشد (۹۵ درصد مواقع همین است )

۲- یکی از سوئیچ های حد بالا و پایین و قارچی ته چاه و گاورنر بالا و پایین قطع می باشد

تابلو فرمان ارور SAFTY_/_EO 420- FL 3 MU08 MD08 نشان می دهد:
اشکال اول: فیوز ۱۱۰ ولت خراب است.
اشکال دوم: یکی از سوئیچ های حد بالا و پایین و قارچی ته چاه و گاورنر بالا و پایین قطع می باشد
اشکال سوم: کنتاکت دو شاخ درب وصل نمی باشد

تابلو فرمان ارور OPENING ERROR E8- FL 3 MU07 MD07 نشان می دهد:
اشکال اول: بازنکردن کمان درب اتومات کابین ( موتور ضعیف شده است و قدرت ندارد که کمان را باز کند )
اشکال دوم: لته های داخل کابین به کف چسبیده اند و نمی گذارند درب باز و یا بسته شود

تابلو فرمان ارور DOOR OPEN- FL 6 MU13 MD13 نشان می دهد:
اشکال اول: یکی از دربها باز است
اشکال دوم: دو شاخ یکی از درب های آسانسور جا نخورده

درب کابین آسانسور در مواقعی که با مانع برخورد می کند باز نمی گردد
مشکل در تنظیم KP می باشد.