در زیر چند عاملی که ممکن است باعث ایجاد لرزش در آسانسور شوند را بررسی می کنیم.

 

… شماره یک: طراحی و نصب کابین آسانسور 

طراحی و نصب کابین آسانسور در صورتی که با دقت انجام نشود منجر به ایجاد لرزش در آسانسور می شود . بنابرین برای اینکه از بروز این مشکل جلوگیری شود بهتر است که قبل از  طراحی و ساخت آسانسور ها با استفاده از نرم افزار های موجود ، کابین شبیه سازی شود و ابعاد و سایز ورق های فلزی کابین و آنالیز لرزش در سرعت های مختلف مشخص شود .

… شماره دو : نصب ریل آسانسور

یکی دیگر از عوامل لرزش در کابین آسانسور نحوه ی نصب ریل در آسانسور می باشد . بنابرین نحوه ی نصب ریل ها و شاقول کاری ریل و همچنین سایز ریل آسانسور باعث ایجاد لرزش در آسانسور می شود . برای حل این مشکل می توان از ریل با سایز های بالاتر استفاده کرد زیرا باعث می شود تا مشکلات آتی در لرزش کابین کاهش پیدا کند . نصب ریل در آسانسور ها باید با دقت انجام شود زیرا اگر در نصب آن ها دقت نشود باعث ایجاد فاصله اضافی در بین دو ریل می شود و در نتیجه این فاصله های اضافی ایجاد لقی در کابین می کند . البته باید توجه داشت که کم بودن فاصله هم در بین ریل ها مشکلاتی ایجاد می کنند و باید طبق دستورالعمل ذکر شده ریل ها در کنار هم قرار گیرند.

… شماره سه : لقی کابین اسانسور

لق بودن کابین از موارد دیگری است که باعث ایجاد لرزش در آسانسور ها می شود . اگر فاصله کفشک ریل کابین نسبت به ریل ، از فاصله استاندارد بیشتر باشد باعث می شود تا حرکت های ریز افقی کابین به طرفین ایجاد شود و باعث ایجاد لرزش گردد که برای جلوگیری از این امر نیز باید از کابین تست لقی گرفت .

موارد گفته شده عوامل مهم بروز لرزش در کابین می باشند ولی عوامل دیگری نیز وجود دارند که شامل موارد زیر می باشند .

در زمان مونتاژ اتصالات کابین باید درست انجام شود و آچارکشی کامل صورت گیرد در غیر این صورت صدا و لرزش در کابین احساس خواهد شد .

هنگامی که ریل ها نصب و شاقول کاری می گردند باید بندهای اتصال آن ها به خوبی سوهان کاری شوند تا کفشک ها درگیر نشده و ایجاد لرزش نکنند .

در صورتی که لنت کفشک ساییده شود باعث می شود تا بدنه کفشک با ریل آسانسور تماس پیدا کرده و ایجاد لرزش نماید .

تنظیم دقیق درب کابین و لنگه درب ها و همچنین تنظیم لرزه گیر های روی کابین آسانسور  باعث می شود تا لرزش در کابین احساس نشود .

در صورتی که کفشک ریل درب کابین آسانسور با ریل آلومنیومی آسانسور در گیر شود باعث ایجاد لرزش و صدا در آسانسور خواهد شد .

در صورتی که پاراشوت ها ی آسانسور تنظیم نباشد و موجب برخورد و ساییده شدن لبه های آن با ریل شود و یا پاراشوت با ریل در گیر شود باعث ایجاد لرزش در کابین خواهد شد .

جرم گرفتگی ریل ها در اثر گرفتن گرد و غبار و روغن و گریس باعث انباشته شدن مواد در درون لنت کفشک شده و ایجاد لرزش  صدا در کابین می کند .

از دیگر مواردی که باعث ایجاد لرزش در کابین می شود یکسان و میزان نبودن کشش سیم بکسل های متصل به کابین با یکدیگر می باشد .

در صورتی که وزنه های داخل قاب وزنه تعادل به صورت صحیح تنظیم و نصب نشود باعث ایجاد لرزش و صدا در کابین می شود .

البته لرزش کابین آسانسور ها می تواند به صورت عمودی و یا افقی باشد که هر کدام دلایل خود رادارند