در این مطلب به دو نوع سیستم که جزء بهترین و پر کاربردترین سیستم های تعمیر و نگهداری آسانسور هستند اشاره می کنیم

  • نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه

 

در این روش تعمیرکار به صورت دوره ایی و در فواصل مشخص آسانسور را بررسی می کند. و سبب کم شدن تعمیر و شکست های ناگهانی و بی برنامه می شود. در این روش تعمیرکار آسانسور سعی خواهد کرد در بازدیدهای دوره ایی خود با روش های پیشگیرانه در تعمیر و نگهداری از فرسایش غیرعادی قطعات آسانسور جلوگیری کند و توقفات اضطراری آسانسور برای تعویض و یا تعمیر آسانسور را کاهش دهد.

فواید نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه

****  به دلیل نگهداری برنامه ریزی شده از روی چک لیست های سرویس و نگهداری تعداد خرابی های ناگهانی کاسته می شود. و آسانسور همیشه در حال سرویس دهی به کاربران می باشد. هزینه نگهداری از آسانسور در بلند مدت کاسته می شود و همچنین استهلاک قطعات به دلیل آچارکشی،  روغن کاری و نظافت منظم نیز کمتر می شود.

 

  • نگهداری و تعمیرات مبتنی بر شکست

 

نگهداری و تعمیر مبتنی بر شکست، که به آن تعمیر بعد از خرابی هم گفته می شود. روشی است که در آن تا قطعه ایی به طور کامل معیوب و یا شکسته نشده باشد آن را تعمیر و یا تعویض نمی کنند. در واقع از آسانسور و تجهیزاتش تا زمانی که به مرحله خرابی و توقف نرسیده باشد استفاده می کنند.

 

معایب روش نگهداری و تعمیرات مبتنی بر شکست

**** در این روش به دلیل خرابی های ناگهانی مدت زمان تعمیر افزایش می یابد. قطعات معیوب به دیگر قطعات آسانسور آسیب وارد می کنند و هزینه تعمیر هم بالاتر می رود.