تست بالانس بودن آسانسور یکی از بدیع ترین مواردی است که باید در نصب آسانسور مورد توجه قرار گیرد. این مورد تاثیر بسیاری در عملکرد آسانسور خواهد داشت. اگر تست بالانس بودن آسانسور انجام نگیرد، اختلاف وزن موجود در کابین یا کادر وزنه، باعث می شود به موتور آسانسور فشار بیشتری وارد شود. در نتیجه علاوه بر تاثیر منفی در عملکرد آسانسور، طول عمر موتور نیز کاهش می یابد. البته باید توجه داشت که این آزمون توسط کارشناسان استاندارد یک بار انجام می شود.

روش تست بالانس کابین و قاب وزنه تعادل آسانسور:

در شرایطی که کابین دارای ظرفیتی معادل نصف بار نمی باشد، آن را با قاب وزنه تعادل در وسط چاه به صورتی قرار می دهند که دقیقا کابلشو سیم بکسل های کابین و کادر وزنه تعادل مقابل هم و در یک خط تراز باشند.

سپس آسانسور را در حالت رویزیون قرار می دهند

اهرم ترمز گیربکس را به آرامی کشیده و ترمز را آزاد می کنند

با کشیدن اهرم ترمز را آزاد و فلکه موتور را به چپ و راست می چرخانند

در این حالت باید کابین و قاب وزنه آسانسور هیچ حرکتی نکنند و ثابت در محل خود باقی بمانند

پس از این کار به آرامی فلکه موتور را به یک سمت می چرخانیم (اگر فلکه را به سمت راست بگردانیم، باید کابین به سمت پایین حرکت کند. و اگر به سمت چپ بگردانیم، کابین باید به سمت بالا حرکت کند. و در هر دو صورت قاب وزنه نیز به جهت عکس حرکت خواهد کرد.)

اگر فشار حرکت و چرخاندن فولی موتور در هر دو جهت مشابه و برابر و یکنواخت باشد، و کابین و یا قاب وزنه به آرامی شروع به حرکت به سمت پائین نماید. نشان از بالانس آنها می باشد. اما اگر با کمترین فشار دست فولی، یکی از آنها به راحتی حرکت کند و دیگری به سختی و با فشار فولی، بالانس اشکال دارد. و هر کدام سریعتر حرکت نماید سنگین تر از دیگری است و بالانس نمی باشد.